KATEGORIE

pátek 21. září 2018

Komunální volby v Klatovech 2018 – anketa II.


Minulý týden jsem přinesl první díl ankety, která se týká blížících se komunálních voleb. Dnes tedy přináším její dokončení a prezentuji odpovědi zbývajících stran nebo sdružení, které se ucházejí o Vaše hlasy.  V rychlosti připomenu „pravidla“, která jsem stanovil pro tento příspěvek. Oslovil jsem všech deset kandidujících sdružení a stran. Jejich leaderům jsem zaslal shodných pět otázek a stanovil maximální (celkový)rozsah odpovědí na 4000 znaků. Někteří tento limit přesáhli, ale tentokrát jsem to tak nechal. Pořadí, ve kterém jsem dostal jednotlivé odpovědi, odpovídá zařazení do prvního či druhého příspěvku (i pořadí v rámci jednotlivých dílů). Takže jakou „nabídku“ si pro nás připravili kandidáti Sdružení pro Klatovy, Nestraníků, Společně pro Klatovy a Pirátů?   


Připomínám, že jsem obdržené texty nijak neupravoval ani jazykově a samozřejmě ani obsahově!


6. Sdružení pro Klatovy (kandidátka č. 4)
odpovědi zpracoval JUDr. Jiří Štancl  

1) Které tři problémy Klatov považujete za nejzásadnější a jakým způsobem je chcete konkrétně řešit?

Prvním je pozvolný a dlouhodobý pokles počtu obyvatel Klatov a s tím spojené stárnutí populace. Mladí odcházejí, protože v Klatovech nenajdou místo. Město situaci nemůže vyřešit samo – ale je jeho povinností k řešení soustavně přispívat: např. účelnějším využíváním svých průmyslových zón, aktivním vyhledáváním zaměstnavatelů a investorů a dalšími kroky.

Druhým je neochota a obava vedení města vyměnit některé vedoucí odborů. Bez toho se  práce úřadu nezlepší. Doplácí na to množství skutečně dobrých úředníků, které jsem na městském úřadu  poznal – a samozřejmě občané města.

Třetím je postupně se zhoršující čistota města a pořádku v něm. Zlepšení by nestálo ani korunu – jde jen o ochotu k nepopulárním krokům.


2) Komunální volby jsou do značné míry o osobnostech. Vyberte 3 kandidáty z Vaší kandidátky, stručně je představte a uveďte, proč právě oni by měli zasednout ve vedení města.

Naše kandidátka je sestavena tak, že každý z kandidátů na to má. Takových se nás sešlo jedenadvacet. A protože každý z té jednadvacítky je schopný do vedení města zasednout, nemělo by smysl jmenovat tři.


3) Programy a priority kandidujících stran v komunálních volbách bývají velice podobné -  existuje nějaké „klatovské“ téma či problém, kterému není věnována dostatečná pozornost a vaše strana/ sdružení by jej chtěla uchopit/ řešit?

Viz odpověď na bod 1).

Jinak měl-li bych pojmenovat téma, které je pro společnost klíčové, je jím školství. Na prvním místě školství základní, pak i vyšší. Takové téma ale přesahuje jak rámec rozhovoru, tak i rámec komunální politiky.

4) Oznámkujte (pomocí školní stupnice) činnost vedení města v letech 2014-2018. Uveďte, co se dosluhující Radě města povedlo a co ne.

Jsem s vedením města ve styku prakticky pouze na zasedáních zastupitelstva města, to je na známkování málo. Povedlo se téměř dokončit akce, některé připravené v minulosti : ožily Mercandinovy sady, nově zkultivované jsou Vrchlického sady atd. Co se nepovedlo? Příliš snadno pustili z ruky pořádek a kázeň ve městě.

5) Jak se díváte na úvahy o tzv. sociálním bydlení, tedy zjednodušeně řečeno na koncept, kdy by město mělo poskytovat byty ve svém majetku sociálně slabým či obecně znevýhodněným? Nebo máte svůj vlastní návrh, jak zajistit bydlení pro znevýhodněné a bojovat proti tzv. obchodu s chudobou (ubytovny)?  

Město je povinno  zajistit bydlení svým občanům, tedy i těm sociálně slabým a doufám, že to stále dělá. Bydlení je  primární, zákonem definovaná starost města. Hovořím o nájemním bydlení, nikoli o rozšířené a nereálné představě, že každý má nárok bydlet ve vlastním. „Sociální bydlení“ je pojem, na který jinak nahlíží národní legislativa a jinak evropská. Jinak stát a jinak neziskovky. A každý si pod tím představuje něco trochu jiného. Na definování  nebo  diskuzi o tom teď a tady není prostor.
Protože se komunální volby skutečně již velmi přiblížily, slušelo by se připomenout si pár základních organizačních záležitosti s nimi spojených. Předně - volební klání proběhne během prvního říjnového víkendu, resp. v pátek 5. října a v sobotu 6. října. Pro samotnou účast ve volbách je především splnit několik základních podmínek – kromě věku minimálně 18 let, je to především trvalý pobyt v obci, tedy v Klatovech. Na rozdíl od např. parlamentních nebo prezidentských voleb nelze volit mimo svou obec, tedy  žádat o tzv. voličské průkazy v tomto případě nemá smysl. Důvod tohoto omezení je zřejmý – hlavně v malých obcích by mohlo pár (desítek) „cestujících“ voličů zásadně ovlivnit výsledek volby.  V pátek budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od osmi ráno do dvou odpoledne. Volební okrsek, resp. místnost, kam můžete jít vhodit svůj lístek do urny asi znáte, ale pro jistotu jejich seznam i s příslušnými adresami naleznete zde. Volební lístky byste měli mít doma nejpozději tři dny před zahájením voleb. I když se někde zatoulají, není třeba se ničeho obávat – dostatek jich bude zcela jistě v každé volební místnosti. V Klatovech má zastupitelstvo města 27 členů. Prakticky stejný počet hlasů tak má každý volič. Existuje několik variant, jak s nimi naložit.  První a nejjednodušší je zaškrtnout (do horního políčka) celou kandidátkou. Tím jsou hlasy vyčerpány a je hotovo. Další možností je tzv. panašování, což znamená rozdělení hlasů mezi kandidáty napříč kandidátkami. V případě, že budete kroužkovat takto jednotlivé kandidáty, měli byste dávat pozor, aby nakonec kroužků nebylo více než oněch dvacet sedm. Pak by byly všechny hlasy neplatné. Méně než 27 kandidátů je samozřejmě možné zaškrtnout. Poslední volební variantou je zaškrtnutí celé kandidátky a následné udělení hlasů z ostatních kandidátek. Tato možnost je výhodná, zaškrtnete-li kandidátku, na které je méně než počet budoucích zastupitelů (tedy 27). I tak ale nesmí celkový počet preferencí přesáhnout oněch dvacet sedm. Zaškrtnete-li celou a plnou kandidátku (s 27 osobami) a poté ještě další uchazeče z jiných stran, funguje to tak, že z vámi zvolené (celé) kandidátky se škrtá „odspodu“ tolik lidí, kolik jste zaškrtli mimo ni.   Na ilustračním snímku jsou výsledky posledních „komunálek“ v Klatovech.

7. Nestraníci (kandidátka č. 5)
odpovědi zpracoval Ing. Martin Kříž 
 


1) Které tři problémy Klatov považujete za nejzásadnější a jakým způsobem je chcete konkrétně řešit?

Některé problémy, které je nutno řešit nás provázejí řadu volebních období, protože je město nemůže bohužel vyřešit samo. Například doprava. Téma všech komunálních voleb a všech subjektů, kandidujících ve volbách. Zde je hlavním partnerem jednak stát a také kraj. Představitelé města se snaží o protlačení svých záměrů, ale nemohou určovat pořadí možné výstavby tolik potřebného obchvatu a návazných komunikací. V přípravě a výkupu pozemků jsme udělali vše potřebné a další kroky už řídí někdo jiný. Město nyní musí vytvářet tlak na urychlení dalších kroků. Když ještě zůstaneme u dopravy, myslím, že město musí větší pozornost věnovat například i zlepšení průjezdnosti sídlišť a systému parkování. Důležité je i hledat možná řešení pro bezpečnější přecházení, například v Domažlické ulici.
Víme, že v naší společnosti přibývá seniorů, kteří potřebují odbornou péči. Chceme vybudovat nové zařízení pro seniory v objektu bývalé porodnice – domov se zvláštním režimem – a dále se věnovat problematice zkvalitňování života seniorů.
Do třetice bych zmínil bezpečnost ve městě a spádových obcích, na kterou určitě nezapomínáme. K jejímu zvýšení by pomohl mimo jiné kvalitnější digitální kamerový systém. Jeho obsluha musí být ku pomoci městské i státní policii při odhalování negativních jevů a nepřístojného či závadného chování určitých skupin či jednotlivců ve městě.

2) Komunální volby jsou do značné míry o osobnostech. Vyberte 3 kandidáty z Vaší kandidátky, stručně je představte a uveďte, proč právě oni by měli zasednout ve vedení města.

Všichni, kteří kandidují za hnutí Nestraníci, mají svoje zaměstnání, životní zkušenosti a jsou hmotně zabezpečeni. Ve svých zaměstnáních každodenně dokazují, že jejich slova a činy mají význam a že mají své město opravdu rádi. Každého z našich kandidátů znám osobně, většinou už řadu let, a tak vím, že jsou pro město přínosem. Můžu tak říci, že nabízíme kvalitní tým, z něhož by se každý mohl stát aktivním zastupitelem města.

3) Programy a priority kandidujících stran v komunálních volbách bývají velice podobné -  existuje nějaké „klatovské“ téma či problém, kterému není věnována dostatečná pozornost a vaše strana/ sdružení by jej chtěla uchopit/ řešit?

Kromě toho, co jsem napsal jako odpověď na otázku číslo jedna, bych mohl jmenovat celou řadu dalších okruhů, které bychom chtěli řešit – máme je uvedeny ve svém programu. Zaměříme se také na nové možnosti trávení volného času – například dalšími úpravami lesoparku Hůrka, další modernizací letního koupaliště, proměnou zanedbaného Křesťanského vrchu v místo, kam budete chodit rádi na procházky atd. Ve středu města zrekonstruujeme Divadelní ulici na příjemné zákoutí náměstí…

4) Oznámkujte (pomocí školní stupnice) činnost vedení města v letech 2014-2018. Uveďte, co se dosluhující Radě města povedlo a co ne.

Známkovat vedení města, jehož jsem součástí, nebudu. Nepovažuji to za vhodné, hodnocení vystaví občané ve volbách.
Myslím, že v Klatovech a spádových obcích bylo mnoho vykonáno, opraveno, zřízeno… Máme na území města funkční čističku odpadních vod, dobrou pitnou vodu, vyřešené odpady, centrální rozvod tepla. Postupně se některé z těchto potřeb budují i v jednotlivých spádových obcích města. Jsme zřizovateli mnoha mateřských a základních škol, kulturních zařízení, zařízení volnočasových aktivit. Za poslední volební období je poznat největší rozkvět obnovy parků a zeleně, chodníků, osvětlení a mnoho dalšího. Samozřejmě ne vše se dá udělat okamžitě, máme rozpracované projekty k realizaci…

5) Jak se díváte na úvahy o tzv. sociálním bydlení, tedy zjednodušeně řečeno na koncept, kdy by město mělo poskytovat byty ve svém majetku sociálně slabým či obecně znevýhodněným? Nebo máte svůj vlastní návrh, jak zajistit bydlení pro znevýhodněné a bojovat proti tzv. obchodu s chudobou (ubytovny)?      

Město se musí postarat o své občany a to platí i pro oblast sociálního bydlení. Zdůrazňuji však „o občany města“ – nikoliv o ty, kteří k nám přicházejí často z jiných koutů republiky. Město je zřizovatelem Městského ústavu sociálních služeb, který provozuje noclehárnu pro bezdomovce a azylový dům. V současné době má město v majetku 645 bytů. Z toho 35 bytů je určených pro řešení svízelné sociální situace jednotlivců a rodin, 193 bytů je určeno pro osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a pro osoby se zdravotním postižením, 18 bytů je určeno pro osoby se zdravotním postižením. Dále máme ubytovnu v Zahradní ulici, kde je 37 buněk (celkový maximální počet ubytovaných je 169 osob). V současné době připravujeme návrh koncepce sociálního bydlení v Klatovech, kde se snažíme systém, který máme, ještě trochu vylepšit.  

Poměrně zajímavý údaj o zájmu, který vzbuzuje správa Klatov mezi stávajícími zastupiteli, přináší aplikace Českého rozhlasu, kterou jsem zmínil v minulém příspěvku. Ze sedmadvaceti stávajících zastupitelů, má zájem o obhájení mandátu plných čtyřiadvacet.  Ta klatovská politika musí být skutečně zajímavá, škoda, že my běžní smrtelníci skoro nemáme šanci se o ní dozvědět víc.  Protože přece jen došlo k několika personálním přesunům, nejjednodušší je podívat se, kolik je na jednotlivých aktuálních kandidátkách současných zastupitelů.  Nejvíce obhájců mandátů má ODS (7), následovaná Nestraníky (6) a ČSSD (4). Tři současní zastupitelé jsou na kandidátce Sdružení pro Klatovy a komunistů. ANO vysílá do boje jen jednoho současného zastupitele, ze dvou, kteří aktuálně „sedí v Zastupitelstvu. 

Na snímku předvolební akce nováčků – klatovských Pirátů. 

8. Společně pro Klatovy (kandidátka č. 8)
odpovědi zpracoval Bc. Karel Pučelík 1) Které tři problémy Klatov považujete za nejzásadnější a jakým způsobem je chcete konkrétně řešit?

Problémem je jistě výstavba. Považujeme za důležité, aby město vstupovalo do developerských projektů a dohlíželo, aby nevznikaly satelity na okrajích města bez jakékoliv infrastruktury a služeb, ale plně integrovaná čtvrě. Jako odstrašující příklad může sloužit „město duchů“ směrem na Sobětice.

Problémem snad každého města je doprava. V Klatovech je to kromě obchvatů, také parkování. To bychom rádi zracionalizovali, i třeba pomocí chytrých aplikací.
Rezervy v přívětivosti města pro jeho obyvatele. Většina aktivit města se zatím soustředila na vnější vzhled a atraktivitu pro turisty. Přesto centrum mimo turistickou sezónu vypadá jako po vymření. Je třeba vytvořit podmínky pro perspektivní živobytí podnikavých, schopných lidí. Znamená to aktivní a účinnou podporu soukromého podnikání napříč obory, ale i otevření dveří některým neziskovým organizacím a veřejně prospěšným institucím. Soukromníci i neziskový sektor mohou Klatovům přinést nejen nové produkty a služby, ale také atraktivní pracovní místa. Zcela konkrétní podporou by bylo vytipování a oslovení potenciálních investorů, kteří by v Klatovech mohli a chtěli vytvořit inkubační centrum. Naším dlouhodobým cílem je, aby v Klatovech – třeba v jedné ze zahálejících městských nemovitostí – začaly vznikat tzv. co–working spaces.
2) Komunální volby jsou do značné míry o osobnostech. Vyberte 3 kandidáty z Vaší kandidátky, stručně je představte a uveďte, proč právě oni by měli zasednout ve vedení města.

Karel Pučelík se v Klatovech narodil. Absolvoval studia ekonomie a soudobých dějin, pokračuje ještě hospodářskými dějinami. Pracuje jako novinář, zaměřuje se hlavně na ekonomiku, průmysl a technologie. V komunální politice je mu nejbližší finanční řízení města, bytová politika a prosazuje častější užívání moderních technologií.

Petr Pavlas se v Klatovech narodil, prošel zde školkou, základní školou, náboženstvím, skautem, DDM, jazykovkou, hudebkou, čtyřmi hudebními tělesy, gymnáziem či třeba amatérským fotbalem. Spoluprovozoval rodinnou pivnici Modrý abbé. Je komeniologem se zkušenostmi ze zahraničí (především z Německa). V Klatovech žije s manželkou a třemi dětmi. V politických orgánech města bude usilovat o Klatovy přívětivé pro rodiny i jednotlivce, živnostníky i zaměstnance, přemýšlivé i zručné.

Otakar Čerba se narodil a žije v Klatovech stejně jako několik generací jeho předků. Přání, aby v Klatovech zůstali žít i oba jeho synové, je důvodem pro kandidaturu v komunálních volbách. Pracuje na Západočeské univerzitě, kde se věnuje výzkumu v oblasti tvorby map a geoinformačních technologiích a také vzdělávání budoucích geodetů, geografů a učitelů. V Klatovech by se chtěl zasadit o přívětivější prostředí pro rodiny. Zaměřuje se především na otázky školství, bydlení, včetně rovoje infrastruktury obytných částí města. 

3) Programy a priority kandidujících stran v komunálních volbách bývají velice podobné -  existuje nějaké „klatovské“ téma či problém, kterému není věnována dostatečná pozornost a vaše strana/ sdružení by jej chtěla uchopit/ řešit?

Klatovy dle statistik a průzkumů zažívají odliv obyvatel. Je patrné, že město příliš nevyhovuje potřebám mladých rodin a mladých lidí obecně. Konkrétní, ze strany města spíše nepřímá opatření se musejí týkat zaměstnanosti: podpora tvorby pracovních míst, které budou korespondovat se současnou strukturou společnosti. Ať už na to máme názor jakýkoliv, prudce narůstá počet vysokoškoláků. Ti obvykle neprahnou po pracovních pozicích inzerovaných Lidlem nebo mlékárnou, jsou však často schopni nové živnosti a pracovní místa v Klatovech vymyslet, a následně i realizovat.

4) Oznámkujte (pomocí školní stupnice) činnost vedení města v letech 2014-2018. Uveďte, co se dosluhující Radě města povedlo a co ne.

Taková horší dvojka. Oceňujeme zejména chvályhodnou snahu o přilákání turistů a s tím spojené zvelebení mnoha veřejných prostor i infrastruktury. Nelíbí se nám zaměřenost některých aktivit hlavně na efekt, „stavění si pomníčků“ ani preferování zájmů radních před investicemi do toho, co Klatovy potřebují reálně.

5) Jak se díváte na úvahy o tzv. sociálním bydlení, tedy zjednodušeně řečeno na koncept, kdy by město mělo poskytovat byty ve svém majetku sociálně slabým či obecně znevýhodněným? Nebo máte svůj vlastní návrh, jak zajistit bydlení pro znevýhodněné a bojovat proti tzv. obchodu s chudobou (ubytovny)?     

Dostupné bydlení by mohlo být realizováno v bytovém fondu, kterým dnes město disponuje, popřípadě sjednotit vlastnictví v bytovkách, kde značnou část bytů již vlastní. Tím by město mohlo zamezit obchodu s chudobou, který zásadně odmítáme, i spekulacím s byty.  

Osobně si ale myslím, že by město nemělo přebírat funkci developera a velkého hráče na trhu s bydlením, ta náleží soukromému sektoru. Dostupné bydlení by mělo být pro skutečně potřebné.
Trochu v pozadí zůstávají další volby – do senátu. Po šesti letech budeme vybírat svého zástupce do horní komory parlamentu. V našem senátním obvodu, který se nazývá Domažlice (!), obhajuje mandát sociální demokrat Jan Látka právě z Domažlic. Ten (soudě podle jeho facebookového profilu) sice poctivě objíždí akce regionu a chlubí se druhou nejlepší docházkou na hlasování v Senátu, ale o jeho názorech nebo agendě ani vidu ani slechu. Už jen proto, že by bylo dobré, aby Klatovy měly poprvé v novodobé historii svého zástupce, bylo by asi záhodnou podpořit zdejšího očního lékaře, zastupitele a bývalého člena městské rady MUDr. Michala Janka, který kandiduje za TOP09. Kompletní seznam kandidátů zde. Ilustrační obrázek zobrazuje neuvěřitelné štěstí, které jsem prožil před časem v Sušici – viděl jsem pana senátora Látku i jeho vůz!   

9. Pirátská strana (kandidátka č. 9)
odpovědi zpracovali RNDr. Stanislav Haviar, PhD. a Ing. Jiří Zavřel 
 

1) Které tři problémy Klatov považujete za nejzásadnější a jakým způsobem je chcete konkrétně řešit?

A)    „Transparentnost“
Město má velikou rezervu v komunikaci s občany, v přehledném zveřejňování informací (jak těch úředních, tak i třeba pozvánek na kulturní akce), selhává ve sběru smysluplné zpětné vazby od obyvatel.
Chceme zavést transparentní bankovní účty města, otevřené účetnictví a rozklikávací rozpočet.
Je nutné podpořit zvláštní pozici na městě pro komunikaci s veřejností tak, aby jednotlivé odbory nebraly přehledné zveřejňování informací jako prudu‘, ale mohly to svěřit profesionálovi.
Zásadní je zajištění transparentní radnice tak, aby občané Klatov měli ponětí kolik, komu a za co bylo vyplaceno. Za jakých podmínek mohou oni žádat podporu pro svoji akci apod.

B) Rozšíření cyklodopravy ve městě, nebezpečné přechody a více parkovacích míst


Propojení cyklostezek z okrajových částí centra přes jeho střed. V tomhle Klatovy opravdu zaspaly, cesty tu nejsou a zázemí pro kola v centru také ne. Řešení: urychleně dokončovat plány, ukazovat je občanům a po projednání začít stavět. Ne nakreslit pikto-koridor na Plánické ulici.

Dále je nutností zvýšit bezpečnost chodců na několika místních přechodech, na kterých poslední dobou bylo na životě ohroženo několik dětí.
O parkovacích místech píšeme ještě níže.
C) Navýšení míst pro rodiny s dětmi v centru města

To je spíše symptom toho, v čem mají Klatovy velikou rezervu. Zapomíná se na mladé rodiny. Přímo v centru není kde s dětmi na chvíli spočinout. Jedno zlepšení za všechny: Lze umístit zajímavý dětský prvek (třeba i mobilní) do Hostašových sadů. Nemusí jít o dětské klasické dětské hřiště, ale může jít o vtipný architektonický prvek, mobilní sochu, na kterou se dá vylézt, vodní prvek… Příkladů (především ze zahraničí) je dost.


2) Komunální volby jsou do značné míry o osobnostech. Vyberte 3 kandidáty z Vaší kandidátky, stručně je představte a uveďte, proč právě oni by měli zasednout ve vedení města.

RNDr. Stanislav Haviar, Ph.D, lídr kandidátky

Standovi je 32 let, pracuje jako výzkumník a učitel na Západočeské univerzitě v Plzni. Od mala žije v Klatovech, na Univerzitě Karlově vystudoval fyziku. Nyní bydlí v Klatovech společně s manželkou a vychovává zde své tři děti. Již 4 roky je členem komise pro výchovu, vzdělávání a sport.  Dlouhodobě se zabývá tematikou vzdělávání, je aktivní ve spolkové činnosti. Je zastáncem cyklodopravy ve městě.

Ondřej Škába
Ondrovi je 34 let, studoval obor mechanik-elektronik. Je členem Pirátské strany. V současnosti pracuje jako externí pracovník pro mezinárodní společnost, pro kterou spravuje a udržuje budovy. V komunální politice by rád prosadil absolutní transparentnost a otevřenou radnici.


Ing. Jiří Zavřel

Jirkovi je 32 let, od svého narození žije v Klatovech, kde v současnosti pracuje na dopravním inspektorátu. Vystudoval magisterský obor Rozvoj venkovského prostoru, který byl úzce zaměřen na rozšíření socio-ekonomických aktivit v obcích. Během studia se působil jako redaktor univerzitních novin. Stojí v čele Fanklubu HC Klatovy, který před osmi lety spoluzaložil. Ve volném čase se věnuje svým dvěma dcerám a manželce, sportuje a lpí na lidových tradicích.V komunální politice by se rád zaměřil na bezpečnější přechody pro chodce, navýšení parkovacích ploch zejména na sídlištích a ekologické vyváženosti ve městě a jeho okolí.

3) Programy a priority kandidujících stran v komunálních volbách bývají velice podobné -  existuje nějaké „klatovské“ téma či problém, kterému není věnována dostatečná pozornost a vaše strana/ sdružení by jej chtěla uchopit/ řešit?


Prvky pro děti v centru města Velice nás mrzí, že při rekonstrukci Hostašových a Vrchlických sadů nebylo myšleno na děti. Nepřítomnost odpočinkových prvků pro nejmenší, které by nenarušovaly celkový koncept těchto sadů, nám zde chybí. Úzká spolupráce s architekty, využití potenciálu kulturní komise a sbírání názorů občanů určitě pomůže přizpůsobit centrum tak, aby byl využit jeho potenciál.
Více parkovacích ploch – Klatovská sídliště stále více trpí nedostatkem parkovacích míst. Problém je třeba řešit komplexně, nezapomínat zjišťovat potřeby místních obyvatel, preferovat řešení neredukující městskou zeleň.


4) Oznámkujte (pomocí školní stupnice) činnost vedení města v letech 2014-2018. Uveďte, co se dosluhující Radě města povedlo a co ne.

Známka: 3+

-           – konzervovalo se současné využití náměstí jako parkoviště, často využívané pódium na náměstí je vidět špatně, celý koncept využití je nešikovný
+          – neroste městský dluh, město má dostatečnou finanční rezervu, splácí své závazky
0          – Povedly se opravit parky – ALE, zapomnělo se na mladé rodiny (ano, nyní je atrekce vzadu v Městských sadech, ale bylo umístěno nekoncepčně a daleko)

5) Jak se díváte na úvahy o tzv. sociálním bydlení, tedy zjednodušeně řečeno na koncept, kdy by město mělo poskytovat byty ve svém majetku sociálně slabým či obecně znevýhodněným? Nebo máte svůj vlastní návrh, jak zajistit bydlení pro znevýhodněné a bojovat proti tzv. obchodu s chudobou (ubytovny)?

Nabízet bydlení mimo ubytovny zkouší mnoho měst a měly by to dělat i Klatovy. Musí se však věnovat péče (a peníze) klíčovým součástem této strategie: terénní práci sociální péče, komunikaci s dotčenými sousedy, rychlé reagování na případné problémy. Čili ne jenom „rozstrkat“ lidi z ubytoven po městě a umýt si nad tím ruce.
Žádné komentáře:

Okomentovat