KATEGORIE

pátek 11. prosince 2015

Devět pátečních mikropříběhů

Po delší době se opět hlásím. Delší pauzu od posledního článku zapříčinil především nedostatek času a vůle. Mám ale rozpracováno několik, doufám, zajímavých a nosných témat, které bych brzy rád dotáhnul. Každopádně na dnešek jsem připravil pár mikropříběhů z našeho města a okolí, jak je zachytili novináři ze dvou místních novin – Šumavanu a Klatovských listů.

Odsouzen pro veřejné veřejné pohoršení a rušení náboženského výkonu (1910)

U c. k. krajského soudu v Plzni konalo se dne 26. června před čtyřčlenný senátem hlavní přelíčení se zednických pomocníkem Jos. Teřlem z Makova, který při pohřbu paní Berty Mechslerové dne 12. března t.r. způsobil veřejné pohoršení a dopustil se rušení náboženského výkonu tím, že vmísil se mezi pěvecký sbor a zpěvy pohřební hulákáním rušil. Ku přelíčení bylo povoláno několik svědků z Klatov a Teřl odsouzen byl do žaláře na dobu jednoho měsíce.

Pohřební průvod, i když tento zcela jistě nebyl vystrojen pro paní Mechslerovou.
Děvče pokousáno opicí (1907)

Včerejšího dne procházeli ulicemi města našeho Štěpán Mitrovič s manželkou z Garaše ze Srbska, produkujíce se s malými opicemi, jež provázel zástup dětí. Na vídeňském předměstí děti opice škádlily, což rozlobilo Mitrovičovou tak, že se chopila jedné opičky a vhodila ji mezi dítky. Následkem toho skočila opice na 9letou školačku J. Krbcovou, dcerušku vyrabitele sodovky, a pokousala ji na levém rameni. Děvče odvedeno k p. Dr. Ant. Salzmannovi , který jí poskytl lékařské pomoci a odkázal do domácího léčení. Mitrovič s manželkou byli zatčeni a dodáni k soudu, sluha jejich pak s opicemi vyveden za město.


Kousavé opičky z pražské ZOO.
Myši ohlodaly peníze (1907)

Jistý nemajetný chalupník ve Vícenicích u Předslavi měl uschováno v truhle ve světnici na hotovosti v papírových penězích 180 K, které schovával na zaplacení daní a jiných nezbytných potřeb. Před několika dny chtěl peníze z truhly vyjmouti ale s ustrnutím užasl, neboť z bankovek zbyly v truhle jen nepatrné zbytky. Na kterých zjevno bylo, že na bankovkách pochutnávaly si myši. Chalupník div si nezoufal ale na radu sousedů odebral se se zbytky bankovek na berní úřad klatovský odkudž zaslány na Rakousko- Uherskou banku do Vídně. Postižený doufá, že mu nové bankovky budou za ně zaslány.

Ilustrační foto – Vícenice- dějiště „tragédie“.
Nevědomost hříchu nečiní (1906)


Jistý občan V.Z. z jedné nedaleké obce sousední zavítal do našeho města, aby ve víru masopustního veselí zažil nějakých radovánek, jichž ve své zapadlé vísce tak těžce postrádal. A štěstí mu přálo. S neděle na pondělí vykřepčil se dostatek nejen v Klatovech, ale i v blízké obci L., kde konala se právě taneční zábava. Dobře naladěn vrátil se v pondělí ráno opět do Klatov, a aby si svůj poněkud větší dávkou požitého moku Gambrinova zmožený a pošramocený žaludek napravil, jal se tu léčiti –leč kořalkou, které ale útrobám ještě více dodala. Potácel se tedy s těžkou hlavou městem, až konečně ocitl se na konci říšské ulice u budovy poštovní, kde nalézal se dříve prodej láhvového piva. Milý občan v domnění, že útroby své, mokem Gambrinovým neuspořádané, zase jen tímto lákavým nápojem v náležitý pořádek uvede a na cestu k domovu se posílí, vešed do čekárny poštovní, zasedl za dlouhý stůl, a čekal, až kdosi se dostaví, aby mu netrpělivě očekávané občerstvení donesl. Náhoda mu přála. Poštovní sluha nesl právě kolem nezvaného hosta párky a pivo. Jakmile jej občan náš spatřil, začal volati a hartusiti, že si také přeje něco k snědku. Udivený sluha odešel, ponechav rozjařeného občana svému osudu. Týž chvíli čekal, ale když nikdo nepřicházel, aby jej obsloužil, počal tlouci holí na stůl a lomoziti, cože je to za posluhu a pořádek. Úředníci, hřmotem přivábeni, marně snažili se zabloudilého upozorňovati, že tu není hostinec, ale úřad. Ježto občan láteřil čím dál tím více, nezbývalo nic jiného, než zavolati strážníka, který rozladěného kumpána odvedl na strážnici, aby zde svou alkoholem rozpálenou hlavu poněkud ochladil. Po nepříliš vábném odpočinku nastoupil vyléčený občan cestu k domovu, zapřísahaje se, že již vícekrát nepůjde „na masopust“ do Klatov, kde ani za své peníze nebyl dle přání – obsloužen.


Dnes na poště tedy také jistě bez pivka.
Sřítil se se záchodem (1899)

Včera v pátek po 7. hodině ranní odešel 17letý učeň Josef Suchý z Obyc, zaměstnaný u pana J. Krause, mistra krejčovského, bydlícího v prvním poschodí v nádvoří hostince „U města Prahy“ v Klatovech na záchod. Když se se záchodu vracel, prolomil se pod ním strop a nešťastný mladík sřítil se s výše několika metrů na kamení, následkem čehož utrpěl velmi vážné poranění. Povolaní lékaři okresní nemocnice Dř. Ant. Salzmann a Ed. Christen zjistili mimo značným vnějších pozhmožděnin i zlomení několika žeber. Nešťastný učeň ponechán zatím v domácím ošetřování a o případu učiněno trestní oznámení.


Ilustrační obrázek – tentokrát to dopadlo bez nehody – autor v roce 1980.
Dvakrát zemřela (1879)

Dne 6. dubna zemřela v Domažlicích měšťanka a choť p. F. Franze. Po 2. hodině odpoledne, když odzvonili jí hodinku, obživla a zemřela podruhé v 10 hodin večer.


V bezvýznamném městě jako jsou Domažlice ani zemřít neumějí :). Dobová pohlednice.
Fata morgana v Klatovech (1919)

V pátek ráno 21. Března mezi 6 a 7 hodinou ranní bylo viděti na východ od Klatov velice zřetelně obraz továrního města s komíny věžemi a zcela zřetelným obrysem. Obraz přirozeně vzbudil velkou pozornost těch, kdo měli příležitost nezvyklý u nás zjev pozorovati.

Ilustrační foto a příklad mého grafického umu :) – fata morgana na východ od Klatov.

Uříznutý nos (1931)

Plzeňský tisk přinesl zprávu, že u klatovského kadeřníka byla jedné dámě uříznuta špička nosu při zaholování obočí a že tato byla nucena vyhledat lékařskou pomoc. Nevíme odkud plzeňský denní tisk čerpal tyto zprávy, ale jak jsme zjistili, řízl do nosu svou sestřenici A. Leipoldovou při zaholování obočí ve svém bytě „U Šífa“ její bratranec, který jest teprve krátkou dobu u cechu. Divíme se fantazii a pohotovosti pp. reportérů denního tisku, avšak nemají tvořit sensace na účet řádných živnostníků. P.T. obecenstvu doporučujeme, aby se vždy obrátilo na řádného mistra, kde bude řádně a odborně obslouženo. Jak vidíme z uvedeného případu, fušování doma se nevyplácí – Ze společenstva holičů v Klatovech.

Břitva jako marketingový nástroj. Reklama z roku 1939.
Zlomyslnost nebo žert (1908)

Pan Mořic Weiss, obchodník s obilím v Klatovech, bavil se minulou neděli dne 18. října v kavárně hotelu „Menčík“ jao obyčejně v kruhu svých známých hrou v karty. Když k večeru z kavárny odešel, pohřešil na cestě peněženku, v níž měl dvě tisícikorunové bankovky a 600 K. Vrátiv se do kavárny, jal se po peněžence pátrati, leč tato nebyla nikde nalezena. Teprve po chvíli nalezena byla na záchodě, avšak by v ní jen obnos 600 K. Poněvadž p. Weiss v místě nálezu peněženky vůbec nebyl a také nemohl se záhadně ztracených bankovek dopátrati, učiněno o případu oznámení policii a četnictvu. To snad neznámého pachatele přimělo, že ob tisícovky anonymně vrátil, a sice tak, že zaslal v tomto týdnu jednu v obálce poštou p. Dr. Fleischerovi, advokátu v Klatovech, druhou pak včera nevyplaceně přímo p. M. Weissovi. Kdo byl odesílatelem vrácených bankovek, není ovšem známo.


Na šprochu „Hotel Menčík- pěknej bordel a svinčík“ asi bylo pravdy trochu :). Reklama z roku 1911.

Žádné komentáře:

Okomentovat