KATEGORIE

pátek 4. dubna 2014

Hostašovy sady 2014

Před pár týdny došlo v Klatovech k zahájení úprav Hostašových sadů neboli tzv. parečku mezi hradbami, který je ohraničen ulicemi Pavlíkova, Plánická a Jiráskova. Tato revitalizace (pravda, četnost užití tohoto slova, mě začíná sr.., štvát) se projevila tak, že téměř celá plocha parku byla zbavena stromů a keřů (kromě těch na „návrší“ u hradeb). Redaktor Klatovského deníku, jinak zastánce učiteli týraných dětí, pan Pouza přirovnal ve svém článku sady k místu, kde řádil orkán. No, když jsem se tam zašel po pár dnech podívat, dal jsem mu za pravdu. 

 
Ovšem to, že dojde k zásadním úpravám parku se „na městě“ mluví už řadu let. O nějaké žádosti o dotaci na tuto akci jsem slyšel už před minimálně pěti lety. Přesto, soudě alespoň podle reakcí na zmíněný článek, si někteří obyvatelé Klatov myslí, že „ Někdo potřeboval dřevo na zimu. To je všude“ . Diskuse se zvrhne na nepřizpůsobivé a ubytovny. Prostě taková klatovská klasika..Každopádně rád bych zde dnes prezentoval především minulou podobu tohoto místa.

Začneme nejprve současnou podobou sadů. „Orkán“ v podobě nasazení motorových pil technických služeb byl tak silný, že si změny všimne i největší ignorant. Vymýcený prostor nabízí skutečně širokou škálu možností pro změnu. Představení změn v parku a stručnou charakteristiku změn lze zhlédnout na stránkách města.
 
Takto asi dlouho sady nezažijeme. Nejen proto, že nová zeleň bude nějakou dobu růst, ale především už bych neočekával tolik sněhu ve městě :). U okrouhlice je už patrný, tehdy ještě maličký keřík túje, který se později rozrostl do obřích rozměrů.

Foto Ing. Rudolf Bílek.

Pohlednice ze sadů, pravděpodobně z počátku sedmdesátých let. Zatímco předchozí fotografie ukazuje sady spíše jako uhlazený francouzský park, tohle je už divočina v anglickém stylu. Je také patrné, že tehdy měly sady větší plochu. Místo, odkud byl pořízen tento snímek, leží až za dřevěným plotem, který tam stojí dnes (viz. první fotografie)


Zajímavá fotografie z „návrší“ v rohu sadů. Vpravo jsou patrné původní domy, které byly doslova nalepeny na hradbách. Počátkem osmdesátých let byly zbořeny a vybudována zde parkovací místa. Ze stejné doby je i panelová výstavba v Jiráskově ulici. V pozadí je také patrná věžička na střeše kaple Chaloupka.

Není nad to než si přečíst v klidu denní tisk v příjemném parku. Jak to bývá, tak i případě obnovy Hostašových sadů šermuje město právě možností „individuální i skupinové relaxace s využitím laviček nebo volné plochy trávníků“. Samozřejmě nejen v Klatovech ovšem na těchto místech odpočívají zpravidla lidé, pro které je relaxace podpořená nějakým levným drinkem, popř. jinou substancí, celoživotním programem. Jejich přítomnost je leckdy velice otravná, zvlášť když něco chtějí po těch tzv. slušných. V této souvislosti by mě docela zajímalo, zda město zaměstnává nějakého streetworkera nebo terénního pracovníka, který by s bezdomovci nebo problematickými osobami pracoval a hlavně „vyjednával“. Vykazovat tyto osoby i z míst mimo centrum města je bezesporu hlavně úkolem městské policie. Na druhou stranu jsem často svědkem situace, kdy „vyhozené“ osoby se na své původní místo po několika minutách vrací nebo je nahradí jiní (i když stále ti stejní ). Možná by tedy pomohl někdo, kdo by nepřistupoval k témto osobám tolik z pozice síly a „úřední moci“
Vím o čem je řeč, díky přístupným lavičkám hned za zahradou mám celkem slušný přehled o novinkách na klatovské homeless scéně. Jisté je jen jedno, i kdyby se „slušní občané“ uvztekali, popíjejících otrapů nebo „feťáků“ ve veřejném prostoru se prostě nelze zbavit.
Zajímavá pohlednice z třicátých let 20. století, která si sice nezobrazuje primárně park, ale v pravém dolním rohu je patrný plot. Prostor dnešního parku byl z větší části nepřístupný, prostor mezi hradbami sloužil jako zahrady pro přilehlé obytné domy.
Zajímavá fotografie z počátku osmdesátých let (děkuji Martinovi K. za upozornění).  Sice neukazuje moc ze sadů, zato je důkazem, že i městské hradby prošly v relativně nedávné minulosti poměrně rozsáhlou rekonstrukcí. Autor: Ing. Rudolf Bílek.
Obgenerační procházka v Hostašových sadech. Domnívám ,se že kojenci v kočárku bude dnes přes padesát let.
Pěkný náladový snímek z horní části sadů. Zajímalo by mě, jak dlouho trvalo za socialismu, než byla vyměněna poškozená tabulka s názvem místa.


Z původní zeleně toho moc nezbylo, dá se předpokládat, že i mobiliář (lavičky) budou vyměněny. Skoro jediným svědkem posledních dvou desetiletí parku tak bude pouze socha Smutná paní. Přimlouval bych se, aby se s dalšími uměleckými díly (nejen) na tomto místě šetřilo – zdá se mi, že v poslední době je v Klatovech trochu „přesochováno a předeskováno“ a další „umění“ se na nás valí.
Věřím, že rekonstrukce sadů se povede a stanou se skutečně oblíbeným místem pro odpočinek bez rušivých elementů.


Žádné komentáře:

Okomentovat