KATEGORIE

pátek 3. října 2014

Komunální volby v Klatovech 2014 - naposledy.

V minulých dvou týdnech jsem se pokusil prostřednictvím ankety představit všechny politické strany a sdružení, které kandidují do zastupitelstva Klatov a to zde a zde.
Byl jsem velice potěšen, že se mi nakonec sešly odpovědi od všech sdružení. Dnes bych rád završil téma voleb několika svými postřehy.

Nejprve bych rád poznamenal, že byť oficiálně stále zůstávám obyvatelem Klatov, jsem zde spíš víkendovým návštěvníkem. Z tohoto důvodu se téměř vůbec neorientuji v mezilidských a dalších vztazích, které panují v rámci městských „elit“ (ať už skutečných nebo domnělých). Tudíž mi zřejmě unikají souvislosti nutné pro pochopení některých aspektů související s tvorbou a praktikování zdejší komunální politiky.I tak ale doufám, že mě to nediskvalifikuje učinit  malé předvolebnímu hodnocení.Přejdu ale k věci.
Začnu tím méně příjemným – tedy tím, co se současnému vedení nepodařilo nebo se nedaří.
Nebudu rozlišovat, jaké oblasti spravuje která z koaličních stan, hodnocení se tedy týká všech subjektů v koalici. Dlouhodobě se mi nelíbí, jak málo komunikuje město s vlastními občany. Tomuto tématu jsem se již v minulosti věnoval, připomenu tedy jen ve zkratce. U webových stránek města sice došlo ke zlepšení, ale stále to není ono. Chybí zde diskusní fórum nebo alespoň platforma pro pokládání otázek směrem k radnici. Za zcela neuvěřitelný pokládám fakt, že na webovkách města nejsou alespoň e-mailové adresy na zastupitele města.
Pro rychlou a přehlednou komunikaci s občany chybí aktivita na sociálních sítích. Městský zpravodaj je skutečně otřesný, jeho vzhled neobstojí ani ve srovnání s obdobným periodikem z osmdesátých let.
Samozřejmě chápu, že obyvatelé vnímají jako problém spíše než webové stránky města např. nedostatek kvalitních pracovních míst, to nakonec reflektovala ve svých odpovědích i většina z kandidujících stran. Možnosti města ovlivnit toto jsou vcelku omezené, i když pravda je, že i letmým pohledem lze zjistit, že průmyslová zóna pod Borem je spíš prázdná a nalákat významnějšího investora se tedy nepodařilo. Vytvářet kvalitní podmínky pro nové zaměstnavatele v Klatovech by samozřejmě mělo být prioritou pro nové vedení města, ať už bude jakékoli.
Největší horor z hlediska vzhledu města si nechali radní až nakonec svého volebního období. Dle mého soudu je instalace 20 tyčí nebo traverz (na snímku) na osvětlení a ozvučení doslova vraždou klatovského náměstí. Proboha proč?
Samozřejmě je třeba připomenout i celou řadu pozitivních věcí, které se končící Radě města podařilo prosadit a zrealizovat. Na prvním místě je asi nutné uvést udržení dlouhodobé strategie nezadlužování města, což rozhodně v naších krajích nebývá standardem. Z konkrétních záležitostí potom rekonstrukci a otevření významné památky - katakomb. Unikátní expozice je skutečně na vysoké úrovni a posunulo tuto nejvýznamnější klatovskou památku na zcela jiný level. Dá se předpokládat, že podobným tahákem se stane i PASK (Pavilon skla) nedávno otevřený v zahradě Hostašova muzea. Za dobrý počin považuji i úpravu Hostašových sadů, byť kvalitu odvedených prací nedokážu posoudit. Z dalších praktických změn chválím ještě zřízení nového sběrného dvora v ulici Dr. Sedláka, které znamenalo konec front a vyzvedávání těžkého odpadu do kontejnerů v bývalém areálu u hřbitova. A zcela osobně – plus dávám i za opravu „naší“, tedy Bezručovy ulice (první za 35 let, co zde žiju).
Jako milovník historie nemohu zapomenout na drobné, ale záslužné akce města – pořádání odborných konferencí, vydávání vlastních i podpora externích publikací s regionální tématikou, instalace pamětních desek nebo stavba  decentního památníku obětem šoa (na snímku).
Dvě hojně medializované záležitosti hodnotím spíše neutrálně, než že bych je považoval za bůhvíjaký úspěch nebo pozitivum. První z nich je hazard. Tomuto tématu jsem se již zde na blogu také věnoval. S nadsázkou řečeno - v posledních cca 2 letech jsem získal pocit, že existence heren je nejzávažnějším problémem našich měst. V Klatovech začal boj proti „,matům“ nešťastným pokusem redukovat herny prostřednictvím omezení provozní doby všech „zábavních“ podniků, což skutečně nebylo příliš domyšleno. Vítězství v právní bitvě u ÚS jistě lze považovat za úspěch, i když dostat definitivně herny z města bude trvat (dle mého soudu) ještě roky. Dalším problematickým aspektem je, že provozovatelé heren nejsou žádní nazdárkové a proti konci svého byznysu se budou bránit více či méně košer metodami – už i Klatovech se např. objevily tzv. kvízomaty. Nejproblematičtějším aspektem heren je (kromě devastace životů gamblerů a jejich blízkých) jejich obliba u milovníků různých chemických urychlovačů, které je samozřejmě třeba někde obstarat.
Druhou záležitostí, která mě nechává doslova lhostejným je otevření rekonstruovaného bazénu. Na mysl se mi vkrádá otázka, zda není 70 milionů za skluzavku přece jen trochu moc – zvlášť když podobnou „parádu“ mají v nedaleké Kdyni nebo Horažďovicích. Skoro bych řekl, že by bylo bývalo lepší postavit v Klatovech sportoviště, které by naopak k nám do města nalákalo i návštěvníky odjinud. Takto si budeme navzájem s výše jmenovanými městy„užírat“ stejnou cílovou skupinu milovníků chlorované vody nebo parních orgií. 
Sečteno a podtrženo – k současnému vedení města nepotřebuji být servilní, přesto si myslím, že spravuje naše město v rámci možností dobře a proto bych byl rád, kdyby mu koalice v současných obrysech vládla i nadále. I tak by ale možná prospělo, kdyby se v zastupitelstvu města objevily nové tváře, především ze (staro)nových stran či sdružení.
Než přejdu k hodnocení a glosám k jednotlivým stranám a sdružením, chtěl bych se zastavit u jednoho fenoménu, který se prolíná téměř všemi programy stran (nejen v Klatovech) – doslova ďábelští nepřizpůsobiví !! Někdy mám pocit, že v Klatovech nežije nikdo jiný než právě oni. Je třeba říct, že lidé, jejichž životní potřeby jsou saturovány plně ze sociálních dávek jsou společností vnímáni jako problém – to se samozřejmě dá pochopit.
Drobná kriminalita a narušování veřejného pořádku jsou samozřejmě také velmi obtěžujícími záležitostmi.
Na druhou stranu nechápu lidi, kteří např. jdou do zaměstnání s pocitem, že budou „makat“ na nepřizpůsobivé a pak se ještě podělí o tento pocit marnosti na diskuzích na netu. Město má velmi omezené možnosti, jak ovlivnit počet těchto „problematických“ osob. I na „ubytovací byznys“ je samospráva víceméně krátká, to je prostě realita. Druhá věc je, že tento druh podnikání ovládá v Klatovech několik málo známých lidí. To by byla legrace, kdyby mělo dojít k nějaké demonstraci např. před sídlem jednoho z nich- známého milovníka lovu ze vzduchu.
Ale vážně – samozřejmě lze tlačit na zlepšení práce městské policie a snad i PČR. Zároveň je třeba si uvědomit, že problémy s lidmi, kteří jsou „jiní“ byly, jsou a budou vždy. Měnit se bude jen vnímání, kdo všechno vlastně spadá do oné magické kategorie nepřizpůsobivých
.
K jednotlivým stranám - zajímavý případ je klatovská ČSSD. Na celostátní úrovni dlouhodobě jedna z nejsilnějších stran nedokázala nikdy přetavit svou popularitu v místo v nejužším vedení Klatov. Samozřejmě netuším, zda tomu tak bude tentokrát. Určitě netrpím žádnou iracionální nenávistí k levici. Možná by bylo dobré, kdyby se zástupci socdem účastnili řízení města, kdyby.. Kdybych neměl velké pochybnosti o kvalitě jejich „kádrů“. Nic proti sympatickému učiteli panu Kučerovi nebo paní Šlajsové a dalším z kandidátky. Problém je spíš ve vyšších patrech. Mám na mysli např. místního poslance PS PČR „from zero to hero“ Bc.Igora Jakubčíka. Když pominu jeho prozatím jediných pět minut slávy v podobě nepříliš povedené historické exkurze (viz. ilustrační foto), je třeba nezapomenout na jeho angažmá v Klatovské nemocnici a.s. na pozici manažera kvality. Nevím sice, jaká byla přesně páně bakalářova náplň práce, ale jak manažeroval kvalitu jsme si mohli (a spolu s námi i zbytek ČR) v minulých týdnech ověřit více než bylo zdrávo. Samozřejmě nekladu panu poslanci za vinu chování prazvláštního primáře dětského oddělení. Na druhou stranu, ryba smrdí od hlavy, a je opravdu s podivem, že ředitel klatovské nemocnice Ing. Lešundák „přežil“ ve funkci i tento megaskandál. Samozřejmě nemocnici nezřizuje město (a v minulých týdnech jsem musel několik lidí upozornit, že s tímto starosta Salvetr ani nikdo jiný z vedení města fakt nic neudělá), nýbrž kraj, ale léčí se zde především lidé z města a okolí. Čekal bych, že poslanec PS by pomocí svého vlivu v rámci krajské ČSSD mohl (a měl!) iniciovat změny ve vedení nemocnice. No nic, ticho po pěšině, zřejmě je všechno z hlediska kvality a lá ČSSD v pořádku.
Z výše uvedených důvodů a z obavy, aby se do čela města nedostali další Jakubčíci a Lešunďáci, nepodpořím tentokrát žádného kandidáta z ČSSD.
Ještě malá personálie – doufám, vzhledem ke svým „kvalitám“(se kterými jsem měl tu čest se seznámit osobně) ve funkci školního inspektora zůstane pan Mgr. Křenek nejen emeritním inspektorem, ale i kandidátem
.
Ještě jednou kandidátka ODS, která i tentokrát nabízí řadu známých klatovských osobností. Již po potřetí mezi nimi ční zajímavá figura – Rudolf Lang. Vydavatel místního periodika Klatovan, bojovník proti tzv. pravdoláskařům a hardcore antikomunista. Jeho stranu mu sice ukradli, ale tenhle srdcař ji stále zůstává věrný. Pročpak asi?
Bojovník za naši nadřazenou rasu s rozhledem nepřesahující hromadu štěrku by se tedy také rád stal členem zastupitelstva Klatov. Jeho všeobjímající moudrost se rozprostírá nad celou řadu témat - od školství přes historii, tu a tam zabrousí i do oblasti teologie. Problémy s nepřizpůsobivými (rozuměj cikány) by vyřešil jednoduše. Milovník svobody vám také vysvětlí, co jíst nebo kam jet na dovolenou (viz. ilustrační snímek)
V posledních měsících se také (jak jinak než kvalifikovaně a fundovaně) vyjadřuje k situaci v mezinárodní politice. Sice tomu tak nebývalo vždy, ale dnes už je pan Rudolf pevně zakotven, ostatně jako všichni praví konzervativci.
Jedna věc je trolling na facebooku, druhá věc je snaha ovlivňovat životy druhých. Přítomnost moudrosera Rudolfa Langa na kandidátce ODS mě tentokrát povede k redukci hlasů, které dám této straně.
Podobně jako jinde v ČR, i v Klatovech se pro letošní komunální volby konstituovalo několik nových sdružení. Ze studování dotazníků těchto nových sdružení vyplynulo, že většina z nich je vcelku spokojena s prací současné rady města. Pak tedy nechápu, proč mají potřebu kandidovat, ale budiž. Každopádně velice komfortní pozici má místní ANO. Zamilovanost Čechů do (ne)politika s jadrnou rétorikou a češtinou a lá Gustav Husák ještě nepominula. Navíc ANO má za zády tisk i regionální mutaci týdeníku 5+2, což jistě může hrát svou roli. Rychlokvaškám ale moc nefandím, asi nebude náhoda, že o téměř nikom z klatovské kandidátky tohoto hnutí jsem nikdy neslyšel v souvislosti s nějakou aktivitou ve městě. Myslím ale, že mé hlasy ANO 2011 chybět nebudou a v pohodě získají několik mandátů v zastupitelstvu.
Jednou z nově kandidujících stran je i
Konzervativní aliance 2014. Zajímavá partička, která sestavila kandidátku (kromě Klatov) pouze v několika pražských městských částech. I když nepochybuji o dobrých úmyslech místní odnože této party, lidé kteří jsou hlavními tvářemi „grupy“ konzervativců  v Praze, totiž legendární operní pěvec a bývalý starosta Prahy 5 JUDr. Milan Jančík nebo sklepní archeolog a exstarosta Prahy 1 Jan Bürgermeister ve mně moc důvěry nevzbuzují. Na druhou stranu mě zaujala akce, kterou KA 2014 pořádá tento víkend, totiž „Odpoledne pro ženy aneb pojďme si hrát se starostou“. Popravdě nevím, zda bude mít akce moderovaná „celebritou“ úspěch, netuším ani, zda cílí KA2014 pouze na ženy ani kdo bude oním starostou. Akce se bude účastnit i druhdy dětská hvězda Josef Melen, vzhledem k tomu, že KA 2014 si vylosovala číslo volební číslo 5, asi by bylo lepší, kdyby pan Melen nedal k dobru svůj největší hit . Ale i tak přeji konzervativcům úspěch (stejně jako všem dalším), s mými hlasy ale počítat v tomto případě nelze.
Zajímavým seskupením jsou i Klatovští patrioti. Jejich „mluvčím“ a zároveň trojkou na kandidátce je pan Radek Sedláček, od kterého jsem dostal i odpovědi na dotazník. Ačkoli slovo „patriot“ je již poněkud otřepané, k panu Sedláčkovi opravdu sedí – provozuje velmi pěkné a informačně nabité stránky o historii Klatov, které sleduji již delší čas. Zřejmě relativně nedávno si zřídil i „názorový“ web – Klatovský patriot. Nejsem si jist, zda názory na uvedených stránkách vyjadřují názory sdružení, ale skoro to tak vypadá. Každopádně největší problém ČR (nebo Klatov?) budou dle KP asi muslimové - burky a halal kuře údajně produkované v klatovských drůbežárnách. Já si spíš myslím, že ještě předtím než budeme potkávat na Pražské ulici v Klatovech muslimky v burkách, u podobných patriotů se mezitím vystřídá na piedestalu největších škodičů ještě mnoho dalších druhů „nepřátel“. Také bych rád poznamenal, že ohánět se vlastenectvím a zároveň psát „češi“ není úplně dle mého gusta. Tohle všechno bych panu Sedláčkovi odpustil, kdybych se nebyl podíval ještě na jeho soukromý facebookový profil. Vytváření a šíření přihlouplých hoaxů (viz. ilustrační obrázek) je opravdu trošku moc.
Na závěr bych rád zhodnotil kampaň jednotlivých stran a sdružení. Líbí se mi aktivita ODS, aktualizovaný FB profil, vcelku slušné webové stránky. Podobně TOP09, která podobně jako jinde nechala instalovat i propagační kostku na klatovském náměstí (viz. foto), Klatovští patrioti také prezentují přehledně a jasně svůj program i některé kandidáty. ANO 2011 sází na webové stránky, které drží „korporátní“ design celého hnutí, jen škoda přemíry jazykových a „grafických“ chyb. U komunistů jsem žádnou prezentaci nezaznamenal, zřejmě spoléhají na hlasy svých skalních příznivců. ČSSD se vytasila s plakátem a letákem, možná až moc „kreativním“. Cestou menší publicity jde i KDU-ČSL. Svůj web mají i Nestraníci. Za nejlepší považuji promo Sdružení pro Klatovy – SNK ED – nápadité profily kandidátů, stejně jako předvolební plakát a k tomu poučný instruktážní volební manuál. Škoda jen, že předvolební aktivity klatovských stran sleduje tak málo lidí. Možná se ještě dočkáme další propagace kandidujících stran v posledním týdnu před volbami.   

Věřím, že hlasy voličů vynesou do zastupitelstva a do užšího vedení města lidi, kteří to s ním myslí dobře.

Já budu volit tyto kandidáty: 

ČSSD (0) ANO 2011(0), KSČM (0), KDU-ČSL (2- Pavlas, Kubec), Konzervativní aliance 2014 (0), Klatovští patrioti DSZ a NK (0), ODS (4 - Salvetr, Chroust, Kopecký, Fišer), Sdružení pro Klatovy SNK ED (11- Štancl, Baroch, Kučerová, Papež, Viták, Fiala, Šelmát, Hnojský, Haviar, Klimeš, Voráč), TOP 09 (5- Kříž, Janek, Vondrová, Koura, Voráč), Nestraníci (0). Zbylých 5 hlasů si nechám na poslední chvíli za plentu.

Konec politiky, příště přinesu zase nějaký příběh z klatovské nebo regionální historie.


3 komentáře:

  1. p. Sedláček, dostávajíc svému příjmení, taktéž říká, resp. píše "ombusmanka". Na komentář ad rem se, stejně jako na podpis, samozřejmě nezmohu.

    OdpovědětSmazat
  2. JV, díky za úsilí a čas strávený kvalitním průzkumem!!!

    OdpovědětSmazat