KATEGORIE

sobota 29. června 2013

Souboj prezentací měst českého jihozápadu II.


V minulém příspěvku jsme hodnotili webové stránky pošumavských měst – Domažlic, Prachatic, Strakonic, Sušice a pochopitelně Klatov. Stránkami ale prezentace města nekončí, proto budou tentokrát tématem weby městských kulturních středisek a radniční zpravodaje. I tentokrát jsem požádal o hodnocení několik insiderů, kteří byli velmi laskaví a uvolili se přispět do tohoto článku.
Role hodnotitelů se tedy laskavě ujali:

Ing. Daniela Chovancová (DCH) -senior PR manager, HAVAS PR
BcA.. Zbyněk Soukup (ZS) – freelance designer a umělec, zakladatel značky Dreamer Studio
Martin Vokuš (MV) – tiskový mluvčí MČ Praha 7

Svůj pohled samozřejmě přináším i já (Klatoviny), opět s největším důrazem na Klatovy.
Nejprve se zaměříme na radniční zpravodaje, jako vzorové pro hodnocení byly vybrány vydání z března 2013.

Radniční zpravodaje:DCH:
Líbí se mi, že web města i zpravodaj zachovávají shodnou grafickou identitu. Po vizuální stránce je to sázka na jistotu, která neurazí, ale ani příliš nenadchne, ale plně vyhovuje účelu tiskoviny stejně jako její obsah.
známka: 2

ZS:  Titulní strana nevypadá špatně (možná je to ale hlavně díky použití pouze jedné barvy - modré), bohužel zbytek zpravodaje už působí úplně nepřehledně a chaoticky (škoda že nevyužívají jejich modré barvy pro vytvoření přehledné struktury). Inzerce je podivně začleněna do obsahu a někdy působí i seriózní nadpisy spíše jako inzerce. Špatné použití více fontů a jejich řezů opět nepomáhá vytvářet žádnou strukturu.
známka: 4

MV: Typický radniční zpravodaj, který si napohled neklade větší ambice, než jednoduše informovat o událostech v regionu. Grafická ani obsahová stránka nevybočuje z průměru. Klasická novinová úprava vedle snahy o maximální vytěžení prostoru ubírá na přehlednosti a místy působí rušivým dojmem. Na 16 stranách se však daří prezentovat poměrně obsáhlé množství různorodých informací.
Známka: 2-

Klatoviny: Logo časopisu se moc nevyvedlo, je to velká nuda. Je určitě chvályhodné, že se radnice snaží snížit náklady na výrobu tiskoviny inzercí (část z ní je vcelku pochybná), ale zdá se mi, že tady je jí přece jen trochu moc. Zanikají pak vlastní články, o kterých by zpravodaj měl hlavně být. Průměr po všech stránkách.
známka: 3


 Normalizační zpravodaj města Klatovy vydávaný MěKS.

měsíčník, 12 stran, náklad 4900 ks

DCH: Grafika by zasluhovala více vycházet z podoby ostatních prezentačních materiálů. Použitý font působí lehce archaicky, ale možná to byl záměr. Informační hodnota za jedna. Přehledné členění informací, texty na solidní úrovni.
známka: 2

ZS: Profesionální zpracování, přehledné, vkusné, bez inzerce. Černobílé provedení snižuje výši nákladů na tisk a neubírá na kvalitě celku.
známka:1

MV: Obsahově zajímavé periodikum opět poněkud sráží zastaralá vizuální stránka. V celkovém vyznění sice převládá kladný dojem z poměrně vyváženého a přehledně řazeného obsahu, přesto se nelze ubránit dojmu, že se jedná o jakýsi předfinální produkt před konečnou grafickou úpravou. Rozsah o 12 stránkách je dostatečný.
známka: 2-

Klatoviny: Vcelku zajímavý mix informací o dění ve městě proložený např. výňatkem z městské kroniky, obsáhlým kalendářem akcí na nadcházející měsíc nebo informace o místní nemocnici. Grafika mi přijde spíše průměrná. Chybí i nějaké „propojení“ nebo vůbec existence jednotného vizuálního stylu – web a zpravodaj je takříkajíc „každý pes jiná ves“ - to se ale týká i dalších měst.
známka: 2-

měsíčník, 12 stran, náklad 10.400 ks

DCH: Obvyklý standard českého městského zpravodaje. Vzhledem k relativně moderněji pojatému webu by tentýž přístup zasloužil i zpravodaj.
Známka: 2

ZS: Dobré zpracování, přehledné, bez inzerce. Stejně jako u Prachatic, černobílé zpracování pouze s jednou modrou barvou pomáhá snížit cenu tisku a neubírá na kvalitě.
Známka: 2

MV:
Zastaralejší pojetí radničního zpravodaje, které příliš nepřipomíná běžné tištěné periodikum, ale spíše jakousi prezentaci souhrnu měsíčních událostí. Výsledek sice působí poměrně přehledně, nicméně nijak zvlášť neupoutává. Obsahově je zpravodaj pojat vcelku komplexně, ačkoli nepříliš invenčně. 14 stránek je nicméně plně využito. Výraznější stopy po práci grafika by periodiku určitě neuškodily.
známka: 3


Klatoviny: Graficky průměr, obsahově mírný nadprůměr. Slušný rozsah umožňuje, aby nebyl zpravodaj pouhou „hlásnou troubou“ radnice. Nalezl jsem zde vcelku zajímavé články z historie města, které asi leckoho nalákají, aby zpravodaj každý měsíc otevřel. Na druhou stranu dávat do radničních novin kalendárium výročí známých osobností (bez vazby na region) mi přijde fakt zbytečné. Ještě chybí osmisměrka :-)
Jednotlivé příspěvky by možná mohly být graficky nějak více odlišeny. I když nejsem příznivce nějakého přehnaného PR místních politiků, ale např. nějaká variace na téma „slovo starosty“ by se vcelku hodila. 
známka: 2-  Kousek korporátního designu významné klatovské firmy. 1983Sušice
čtrnáctideník, 12 stran, náklad 2700-3000 ks, cena 7 Kč

DCH: Velmi příjemné překvapení. Nečekala jsem, že je možné s tak malými zdroji vytvářet čtrnáctideník v takové kvalitě. Grafika za 1, texty také. Dobrou práci evidentně odvádí i korektor, protože při zběžném přečtení jsem nenarazila na žádné do očí bijící jazykové prohřešky, které bývají pro obecní tiskoviny poměrně typické.
známka: 1

ZS: Profesionální zpracování. Odpovídá opravdu stylu seriózních kvalitnějších novin, což je zohledněno i v názvu - Sušické noviny. I početná inzerce je vkusně seřazena a zapracována do obsahu. Předpokládám, že díky většímu množství inzerce je možné nechat tyto noviny kvalitně zpracovávat. Skvělá online podoba odpovídá současným současným trendům a je atraktivní.
známka: 1

 
MV: Sušické noviny si jednoznačně zaslouží pochvalu za obsah i zpracování. Mezi ostatními hodnocenými radničními zpravodaji jednoznačně vyčnívají. Čtrnáctidenník o 12 stránkách nabízí dostatek prostoru pro široké spektrum článků nejrůznějšího zaměření. Slušivá grafika v barvě působí poutavým a čtenářsky přívětivým dojmem. Jako jediné výraznější negativum vnímám, že je periodikum zpoplatněné.
Známka: 1-

Klatoviny: Pro mě mě jednoznačný vítěz. Je ale třeba připomenout, že Sušické noviny se liší od ostatních periodik v několika aspektech. Vychází každé dva týdny, jejich vydavatelem není město, ale „kulturní dům“ (resp. Sušické kulturní centrum) a není zdarma. I když samozřejmě nevidím do ekonomiky města, možná mají k prodeji novin nějaký zcela relevantní důvod. Na druhou stranu je v SN celkem dost inzerce, takže nevím, zda oněch 7 Kč (které jistě řadu potenciálních čtenářů odradí) nějak vydavatele „vytrhne“.
Jinak se jedná o velmi pěkně graficky zpracované noviny, je vidět, že je připravuje někdo, kdo ví, o čem to je. I po obsahové stránce nemám námitek. Dle mého názoru převyšují Sušické noviny ostatní hodnocená periodika minimálně o třídu (a to nejen svou velkostí- vycházejí ve formátu A3). V průběhu přípravy článku odešla z redakce jeho jediná redaktorka, takže asi až čas ukáže, zda se podaří úroveň novin udržet. Velice se mi líbí i archiv starších čísel sahající až do roku 1997. Sušické noviny mají dokonce svůj účet na twitteru, věc v jihozápadních Čechách nevídaná!
známka : 1


 Hlavička Nového Klatovska z roku 1974. Vzhled současného klatovského zpravodaje je bohužel horší.


měsíčník, 8 stran, náklad 10.000 ks

DCH: Jeden ze dvou čtyřbarevných zpravodajů, který však dokazuje, že méně je někdy více. Celkově na mě působí příliš přeplácaně. Proč je najednou jako u jediného městského materiálu jako hlavní barva zvolena červená, když oba hodnocené weby jsou laděné do modra? Obsahově se jedná o klasický standard, takže svou funkci nejspíš plní.
Známka: 3

ZS: Nevkusná grafika, která působí jako kdyby zamrzla v 90.letech. Pozvánka na kulturní akci (Velikonoce na náměstí) přes celou A4 mi připomíná obejvení programu MS Word a jeho nástrojů (ohýbání textu, vržený stín, obrys textu,atd.) grafickým nadšencem spíše než profesionálem, který by takový program, ale především nástroje, takto nepoužil. Bohužel na mě působí celý zpravodaj bizarně a v dnešní době spíše jako grafická kuriozita Jako plus vidím relativní přehlednost.
známka: 4

MV: Nepříliš povedený městský zpravodaj nezachraňuje ani barevná grafika. Dominantní červená barva vyvolává zbytečně rušivý až agresivní dojem. Vizuální i obsahová stránka nepůsobí profesionálně. Nejsubtilnější rozsah z hodnocených zpravodajů (8 stran) je navíc z velké části neefektivně vyplněn půlstránkovými či dokonce celostránkovými články.
Známka: 3-

Klatoviny: Klatovský radniční zpravodaj považuji z hlediska jeho „vzhledu“ za velmi slabý. I Nové Klatovsko (týdeník okresu Klatovy, vydával OV KSČ a ONV v Klatovech) ze sedmdesátých let mělo dle mého soudu vyšší grafickou úroveň. Při pohledu na „design“ hlavičky tohohle periodika si připadám, jako kdybych se vrátil do roku 1992. Asi bych nebyl tak přísný, ale to bych nesměl vidět zpravodaje ostatních (nejen) hodnocených měst. Nepomáhají ani barevné fotky, což je asi jediná „vlastnost“, kterým zpravodaj překonává ostatní hodnocená periodika.. Doufám, že levný vzhled zpravodaje koresponduje i s cenou, za kterou je zpravodaj vyráběn.
Obsah naopak považuji za ucházející, alespoň zde není patrná snaha suplovat nějaký lifestylový magazín, tak jak je tomu např. u některých městských částí Prahy. Jinými slovy – chudoba cti netratí.
Uvítal bych ovšem např. pravidelné zveřejňování novinek či akcí, které pořádají  další klatovské organizace nebo spolky. Abych byl spravedlivý- informační centrum v KT vydává svůj přehled kulturních akcí ve městě v nákladu 2000 ks. Jistě je ale třeba vynaložit nějakou (byť asi minimální) aktivitu k jeho obstarání. Možná by proto stálo za úvahu obě periodika sdružit v jedno, když klatovský zpravodaj najde ve schránce opravdu každý.
Obecně - nerozumím tomu, proč když loni proběhla pěkně zorganizovaná soutěž o logo města s uspokojivým výsledkem, není toto ve zpravodaji) vůbec prezentováno. Např. zakomponování loga do titulku zpravodaje by jistě přispělo k tomu, aby se dostalo lidem „pod kůži“. Alespoň na webu města se teď logo po roce objevilo.
Obecně, tvůrcům klatovských informačních kanálů (weby města a MěKS i zpravodaj) bych velmi doporučoval podívat se, jak se s těmito záležitostmi potýkají za humny, a to
nejen v hodnocených městech.
známka: 4Pořadí: :
1. Sušice 1.125
2. Prachatice 2.0
3. Strakonice 2.375
4. Domažlice 2.875
5. Klatovy 3.625


 Obálka kulturních pořadů Klatov z června 2013.

Weby MĚKS :


DCH: Na první pohled působí nepřehledně, ale vše se dá poměrně snadno najít. Oceňuji filtry pro vyhledávání akcí.
známka: 2

ZS: známka: 2

MV: Web působí poněkud chaoticky a neuspořádaně. Nepřehledná úprava bohužel dost sráží jinak velice komplexní obsahovou stránku včetně funkčních nástrojů pro vyhledávání, jako je kalendář akcí či vyhledávací filtry. Celkový dojem ambiciosního webu s širokým záběrem leč špatnou prezentací výrazně koresponduje s městskými stránkami. Z výsledného porovnání však prezentace kulturního střediska vychází s ohledem na kompaktnější a dotaženější charakter přeci jen o poznání lépe.
známka: 2-

Klatoviny: Kultura v chodské metropoli je prezentována na webu (resp.kulturně-turistickém portálu) , který nese název :“Domažlické Íčko“. Kdykoli slyším „íčko“, evokuje to ve mně vzpomínku na jednoho neblaze proslulého intrikána. Ale to je spíš můj problém.
Graficky je domažlický web průměrný, decentní modernizace by mu jistě neuškodila.
Pěkně je zpracována historie Domažlic(web města samotného v tomto dost pokulhává).
Dobrá je možnost zasílání kulturních novinek, lze dokonce specifikovat i oblasti zájmu, o kterých si přeje uživatel být informován.
Fotogalerie z pořádaných akcí je skutečně vzorně aktualizována. Program kina s trailery promítaných filmů také zaslouží pochvalu, stejně jako sekce „náměty a připomínky“. Rozumím sice tomu, že domažlické informační centrum a MěKS chtějí mít web obsahově bohatý, ale cpát sem do hlavní nabídky předpověď počasí nebo informace o partnerských městech – nevím, nevím. Na hlavní stránce je prostě trochu „narváno“. Sympatický je i samostatný web věnovaný Chodským slavnostem, co na tom, že samotná akce je strašná :-)
známka : 2-

 Chodské slavnosti (resp. domažlická pouť) – významná událost, která má vlastní webovou prezentaci. Dobové foto z roku 1937.DCH: Pěkná grafika. Výborný nápad dávat do přehledu akcí referenční videa, ale prodlužuje se tím čas načítání stránek, který je na mobilu skoro neúnosný. Chybí přehledná možnost vyhledávat akce (kalendář nebo filtry).
známka: 3

ZS: známka: 3

MV: Moderněji vyhlížející web se zajímavým grafickým zpracováním a přehledným členěním trpí absencí nástrojů pro vyhledávání či dnes již standardního kalendáře akcí. Potěší občasným zařazením video upoutávek, ovšem pod hlavičkou „Kulturní a informační služba města Prachatice“ bych přeci jen očekával poněkud více informací.
známka: 3

Klatoviny: Web prachatického kulturního střediska mě příliš neoslovil. Poněkud nudné logo, zcela irrelevatní thumbnaily pod ním, u kterých může neznalý návštěvník pouze spekulovat, co vlastně zobrazují.
Obsahově zřejmě stránky nabízejí vše důležité a podstatné, tedy hlavně program kulturních akcí ve městě. Proč jsou v jedné z hlavních nabídek odkazy na ubytovací a gastronomická zařízení, opravdu netuším. Docela by mě ale zajímalo, podle jakého klíče určují v Prachaticích, kterou hospodu nebo penzion zařadí a v jakém pořadí. Sekce „bannery ke stažení“ je zcela prázdná. V některých sekcích trochu webmasterovi ujíždí text, popř. se objevují html tagy.
Známka : 3-


DCH: Přehledné a srozumitelné informace, jen grafika opět připomíná konec devadesátých let. Velmi pěkný kalendář akcí.
známka: 2

ZS: známka: 2

MV: Moderněji vyhlížející web se zajímavým grafickým zpracováním a přehledným členěním trpí absencí nástrojů pro vyhledávání či dnes již standardního kalendáře akcí. Potěší občasným zařazením video upoutávek, ovšem pod hlavičkou „Kulturní a informační služba města Prachatice“ bych přeci jen očekával poněkud více informací.
známka: 3

Klatoviny: Sympatický web, přehledný a nijak zbytečně „přeplácaný“. Pravý opak internetové prezentace města. Líbí se mi i kalendář akcí nebo možnost vyhledávání na stránkách. Strakonický kulturák je na facebooku, profil se zdá být vcelku pravidelně aktualizován, a proto není divu, že má stovky „přátel“, tedy odběratelů novinek. Drobnou výtku bych směřoval pouze na poněkud fádní a zastaralé logo organizace (i když proti např. prachatickému je to hotové veledílo) a fotogalerii, která je sice pěkná, ale možná by se slušelo více jí zaplnit.
známka : 1-


DCH: Atraktivní a přehledný design. Pro mě jednoznačně příjemné překvapení. Kalendář akcí vždy dostupný na pravé straně. Všechny potřebné informace snadno a jednoduše dostupné. Naprosto intuitivní navigace po stránkách.
známka: 1

ZS: známka 1

MV: Zdařilá moderní webová prezentace. Jasný doklad toho, že by Sušici prospělo odpoutání od stránek Šumavanet.cz i na úrovni prezentace města. Rychlý a intuitivní přehled o chystaných akcích, kalendář, který je stále „po ruce“, online prodej vstupenek, propojení na sociální sítě a další zdařilé interaktivní prvky staví web na samotnou špičku všech hodnocených stránek.
známka: 1

Klatoviny: Stručně řečeno – nejlepší prezentace. Svěží design a grafika. Kalendář bez chybičky, pravidelně aktualizovaný facebook, twitter. Takto by měly, dle mého soudu, vypadat stránky organizace, která se stará o kulturní dění ve městě. Ve srovnání se Sirkusem vypadají všechny ostatní hodnocené stránky (s výjimkou Strakonic) jako z pravěku. Líbí se mi jasně viditelné propojení s městem i Sušickými novinami. To např. v Klatovech se spíš zdá, že všemu vládne šumavanet.
Je zajímavé, že město jako Sušice, které je nejen nejmenší ze všech hodnocených a nemělo v minulých desetiletích statut města okresního (a s tím ani výhody z toho plynoucí) má nejlepší komunikační kanály (kromě webu města). Na velikosti tedy v tomto případě evidentně nezáleží.
známka: 1

 Poněkud „utopená“ velkoplošná obrazovka na klatovské Družbě. Zřídit facebookový profil organizace by bylo asi mnohem účinnější o finančních nákladech ani nemluvě.


DCH: Jediná s prezentací kulturních středisek, která nijak nepřevyšuje prezentaci samotného města. Při prohlídce tohoto webu jsem se neubránila dojmu, že sem někdo pouze "překlopil" obsah již dávno hotových tištěných materiálů, na což ukazuje i časté využívání souborů pdf a jpg. Kalendář akcí ve formátu pdf, který připomíná kulturní program ze začátku devadesátých let, tento dojem moc nevylepšuje. Hodnocení by alespoň o stupeň zvedlo, kdyby se zde vyskytoval v nějaké interaktivnější podobě, která by umožnila snadno najít akci, o kterou by mohl mít návštěvník zájem.
známka:4

ZS: známka 4

MV: Stránky nás opět obloukem vracejí k tvůrčí skupině Šumavanet.cz se všemi již dobře známými nedostatky. Tak jako u prezentací měst Sušice a Klatovy i zde nás řada odkazů přesměruje na „domovské stránky“ www.sumavanet.cz. A to i u sekcí, které by se daly počítat mezi základní stavební kameny webu o kultuře, jako je „Kulturní kalendář“, „Kultura v regionu“ či „Fotogalerie“. Kulturní přehledy a upoutávky na akce mají často podobu vložených plakátů či prospektů. Zřejmě i z tohoto důvodu stránky nepamatují na jakoukoli formu přehlednějšího vyhledávání.
známka: 4

Klatoviny: Web klatovského kulturního střediska mi přijde trochu ospalý, nakonec stejně jako dramaturgie celé organizace. Grafika i členěni stránek nese již velmi dobře známý rukopis šumavanetu. Zoufale neinvenční a zastaralý. Trochu zvláštní mi přijde, že v hlavním menu je v nabídce na stejné úrovni Černá věž a nabídka plakátovací plochy nebo pronájem. Co takhle vytvořit zvláštní sekci služby, jak to mají ostatní „kulturáky“ v kraji? A vlajková loď MěKS v oblasti památek Černá věž? Jedna fotka z ochozu, která ukazuje na dalekohled, který daroval místní Rotary klub.
Alespoň zvon Vondra je zde detailně představen, ovšem možná by to chtělo fotky v lepším rozlišení a písmo takové, aby se dalo bez problémů číst.
Je sice fajn, že na hlavní stránce (vpravo) máme možnost vidět v sekci „nepřehlédněte“ plakátky na aktuální akce, ale škoda, že nefunguje proklik na jejich plnou velikost. Kalendář akcí je taktéž standard, ale nerozumím tomu, proč tedy není kulturní program propojen s nějakým kalendářem? Sociální sítě nic, alespoň kino Šumava má pěkný, aktualizovaný profil na facebooku. Prolink ze stránek MěKS nefunguje. Mnoho pozitiv na prezentaci klatovské kulturní organizace skutečně nenalézám. Tak alespoň dvě perličky. Jedním z jich je odkaz „kultura v pdf“ na levé straně nabídky. Proboha – pdf je nějaký nový kryptogram pro Klatovy? Informovat v roce 2013, že už jsme slyšeli něco produktech Adobe? Ach jo. Na druhou stranu dokážeme být v Klatovech progresivní – v záložce kontakty máme originální zkratku pro telefon: tlf. Snad se ujme i jinde!
Web klatovského MěKS je pro mě zklamáním a považuji ho zas nejhorší ze všech hodnocených.
Nadějí na zlepšení přináší nedávno proběhlý konkurs na nového ředitele MěKS. Snad se bude nový vedoucí této organizace více soustředit na zlepšení propagace akcí, které pořádá. Odcházející ředitelka se v mých očích proslavila pouze hrozbami žalobou na zastupitele a předsedu kontrolního výboru města, který udělal v „její“ příspěvkové organizaci města kontrolu. To by mě zajímalo, jak ten soud dopadl:-).
známka: 4

Pořadí:
1. Sušice 1.0
2. Strakonice 2.125
3. Domažlice 2.25
4. Prachatice 3.125
5. Klatovy 4

Postřehy své, ani hodnocení přizvaných insiderů, samozřejmě nepovažuji za směrodatné. Názor na to, jak jednotlivá města či jeho organizace informují své občany, nechť si každý utvoří sám. Myslím si ale, že určitou představu o pozornosti, kterou zodpovědní věnují prezentaci svých měst, mohou snad publikované příspěvky na toto téma přinést. Bohužel Klatovy z tohoto srovnání, řečeno eufemisticky, nevyšly úplně nejlépe.
Na druhou stranu nejlepším z hodnocených měst je naopak Sušice. Nejmenší město českého jihozápadu, které navíc po mnoho minulých desetiletí nemělo statut sídla okresu a tedy i výhody z toho plynoucí. Je vidět, že na velikosti v tomto ohledu nezáleží.


 Sušice – nejlepší prezentace kultury i radniční noviny. Foto Ing. Rudolf Bílek 1960s

Pro úplnost je třeba dodat, že webové stránky města Klatovy doznaly od zveřejnění minulého příspěvku změn, především se zmodernizoval jejich vzhled použitím loga města a dalšími změnami v grafice. Došlo tak k jejich určitému zpřehlednění, což je bezesporu krok správným směrem. Vyjádřeno známkou bych své původní hodnocení (3-) vylepšil alespoň o jeden stupeň.Podobná situace nastala i u webu Prachatic, avizovaná změna prezentaci jistě prospěla. 
I tak ovšem zůstávají mé hlavní výtky (absence kontaktů na zastupitele a diskusního fóra, přílišné propojení s externím soukromým internetovým serverem apod.) v platnosti.


Žádné komentáře:

Okomentovat