KATEGORIE

pátek 31. května 2013

Souboj prezentací měst českého jihozápadu I.


AKTUALIZOVÁNO 4.6.!

Již několikrát jsem v předchozích příspěvcích narazil na neuspokojivou propagaci akcí ze stran pořadatelů v Klatovech. Tentokrát bych se chtěl zaměřit na informace, které poskytuje svým obyvatelům i návštěvníkům samotné město. Samozřejmě v dnešní době jsou zdaleka nejdůležitějším komunikačním prostředkem webové stránky města. Hodnotit bych chtěl i internetovou prezentaci Městského kulturního střediska i radniční zpravodaj. Jako vhodné se mi jeví srovnat tato média s weby a zpravodaji sousedních měst – Domažlic, Sušice, Prachatic a Strakonic. Začneme weby, ostatní informační kanály si nechám na příště.Protože nechci vydávat svůj názor za jediný relevantní a mé zkušenosti s komunikací města jsou ovlivněny faktem, že sám pro jednu municipalitu pracuji, rozhodl jsem se přizvat k přípravě článku „insidery“, kteří se profesně věnují webdesignu, marketingu nebo PR.
Jsou to:

Mgr. Luboš Turner (LT) – středoškolský pedagog
Ing. Daniela Chovancová (DCH) -senior PR manager, HAVAS PR
Martin Vokuš (MV) – tiskový mluvčí MČ Praha 7
Ing. Jan Suda (JS) – interaction director, GroupM (aktualizováno 4.6.!)

Požádal jsem výše uvedené, aby oznámkovali způsobem známým ze školy a eventuelně okomentovali weby uvedených měst. Sám si také dovolím přidat svoji známku a pár postřehů k internetovým prezentacím (za Klatoviny). Největší pozornost budu samozřejmě věnovat Klatovům. Jednotlivá hodnocení si dovolím zprůměrovat, čímž se snad dobereme k reprezentativnímu srovnání úrovně komunikace jednotlivých měst.
U následujících hodnocení není brána v potaz ekonomická stránka výroby jednotlivých webů, jinými slovy jejich cena není v hodnoceních zohledněna!


DCH : Slovní hodnocení je společné pro všechny weby:

Grafika je u všech webů v podstatě srovnatelná a mírně zastaralá. V dnešní době by nebylo na škodu větší využití multimediálních prvků. Vzhledem k tomu, že se jedná o informační weby, není to až tak rozhodující. Podstatnějším nedostatkem je absence pole pro vyhledávání (používají pouze stránky Domažlic a Strakonic). Pokud hledám nějaké informace, potřebuji je získat rychle bez propátrávání struktury stránek a uvažování, kam je asi úředníci mohli schovat.
známka: 3

LT: kalendář akcí zpracován tendenčně (je třeba se k němu proklikat), SEO test – 75 %. Nemají vlastní fb stránky.
známka: 3

MV: Web doplácí především na mnohdy nenaplněné ambice jeho tvůrců. Několik zajímavých nápadů je zde nedotažených, nevhodně realizovaných či se od nich postupem času upustilo. Díky tomu zůstávají některé sekce i několik let neaktualizované (vcelku zajímavá nabídka rozhovorů se zastupiteli byla doplněna naposledy v roce 2008). Design webu nenadchne ani neurazí, struktura však není příliš přehledná. Hlavní stránka je přeplácaná a dominantní prvek v ní tvoří předpověď počasí. Matoucím dojmem dále působí především několik různých sekcí informujících o tomtéž. Údaje o akcích a rozličných událostech zde naleznete na hlavní stránce v Novinkách, v odkazu Aktuálně v regionu, ve Zpravodajství, v odkazu Volný čas – kultura a sport, v sekci Pro turisty či náhodně rozmístěné na různých místech webu. Pozitivně lze zhodnotit relativně funkční vyhledávání či službu Dotazy a odpovědi.
známka 3-

JS: Web Domažlic se zdá být relativně příjemný. Menu je přehledné a snaží se podívat na svou strukturu očima uživatele. Hlavní stránka obsahuje zásadní informace. Velmi oceňuji novinky a aktuální informace na hlavní straně. Grafika je sice zastaralá ale není to tak hrozné jako u ostatních hodnocených webů. Stačilo by místy zvětšit písmo a u seznamu článků vypsat více textu. Web je z hlediska stravitelnosti hodnocených asi nejlepší. Obsahově má vše potřebné.
známka : 2

Klatoviny: Grafika nenadchne, ale ani neurazí.
Struktura webu mi přijde vcelku přehledná, i když na hlavní stránce je znát snaha nacpat vše hned sem, což může být naopak trochu kontraproduktivní. Vcelku dobrá mi přijde i možnost zveřejnění nekomerční inzerce přímo na stránkách. V sekci městský úřad oceňuji záložku, na které se zobrazuje aktuální přítomnost jednotlivých úředníků. Na druhou stranu bych promyslel, zda je dobré udržovat rubriky, které nejsou několik let aktualizovány (např. abeceda nebo slovo starosty).
I některé další sekce webu jsou vcelku nápadité, ale působí trošku nedotaženým dojmem.
známka: 2- Domažlice. Vítěz,  aneb jednooký mezi slepými králem. Web města se zajímavými (ovšem nedotaženými) nápady.


DCH: známka 4

LT: špatná grafika, základní informace jsou ve starých tabulkách, obsahově nudné (např. sekce podnikání je vyloženě tristní). Plusem je hned na domovské straně odkaz na facebook, dále pak možnost odběru novinek či úprava pro slabozraké. SEO test – 50 % (nejhorší ze všech). Mají vlastní fb stránky, jsou to však jen prokliky na vlastní webové novinky a je to bez obrázků, které mají lákat.
známka : 3-

MV: Grafika webu působí na pohled vcelku příjemně, přehuštění některých nadbytečných prvků na hlavní stránce má však spíše rušivý efekt. Umístění pohyblivého řádku Dnešní tip upoutávajícího vesměs na stejné akce, které jsou prezentovány pod ním, je tu poněkud navíc, stejně jako řada bannerů a odkazy, které by se více hodily do některé z podrobnějších sekcí webu. Uživatelsky příjemná je možnost využití kalendáře akcí, přihlášení k odběru informačních mailů a SMS či dnes už ojedinělá volná diskuse občanů se zástupci úřadu v diskusním fóru. Zajímavým nápadem je možnost překladu obsahu webu pomocí aplikace Google Translator. Struktura a členění stránek je relativně intuitivní, ovšem opět zde narážíme na snahu zprostředkovat čtenáři co nejvíce často nadbytečných a opakujících se informací. To vše působí na úkor přehlednosti webu. I v této souvislosti se jako zásadní nedostatek jeví absence vyhledávání.
známka: 3

JS: Web Prachatic je přeorganizovaný, přeboxíkovaný obraz toho, že mnohdy méně znamená více. Před palbou kritiky ho zachránila akorát hlavička, která ho mile dělí na sekce věnované kultuře, sportu, úřadům, městu a také úvodní stránka uveřejňující aktuální informace. Aniž bych se chtěl nějak dotýkat průměrného monitoru průměrného občana Prachatic, který prožívá své utrpení najít na webu uspokojení své potřeby, myslím že drobný zhuštěný text na úvodní stránce je spíše pozvánkou k očnímu než přehledný soupis aktualit. Menu mixuje odkazy dovnitř a ven webu, což je nešvar věech uvedených stránek a považoval bych za vhodné je viditelně oddělit.
známka: 4

Klatoviny: Poměrně střízlivý design stránek, které jsou na první pohled vcelku přehledné. Moc jsem ale nepochopil menu „rychlá navigace“ v pravé části stránky, ve které je dalších 30 odkazů. Ve fotogalerii (zřejmě ne moc aktualizované) jsou sice príma fotky, ale proklikat se k nim je zbytečně zdlouhavé.
Každý zastupitel má na stránkách vlastní „kartičku“ s osobními a kontaktními údaji, což je nesporně pozitivní.
To, že ostatní města (včetně Klatov) neposkytují svým občanům informace, jak se spojit se svými zástupci na radnici, považuji naopak za absolutně zásadní chybu. Být členem zastupitelstva na zveřejnění alespoň e-mailové adresy bych bezpodmínečně trval! Pozitivem se také zdá být profil na facebooku, do té doby než se na něj podíváte a zjistíte, že je obsahově velice chudý a poslední příspěvky na něm jsou z října 2012. Používat Google Translator jako prostředek pro generování cizojazyčných verzí stránek je opravdu tristní!
Známka: 3 -


Pozn. Prachatice (soudě dle informace v Radničním listu č. 3/ 2013) chystají rekonstrukci a vylepšení webových stránek, které by mělo být realizováno v červnu 2013.

 Prachatice na diapozitivu z května 1969. Jedno ze dvou pošumavkých měst, které se považuje za „bránu Šumavy“


DCH známka: 3

LT : nejsou hned na 1. straně kontakty, chybí rovnou odkaz na elektronickou podatelnu, v sekci historie je text nepřehledný, kalendář akcí fajn (mohl být ale lepší), SEO – 75 %. Nemají vlastní fb stránky.
známka: 3

MV: Design webu nepůsobí příliš nápaditě, ani zvlášť atraktivně, přesto je zde patrná snaha o modernější pojetí. Upoutávky na hlavní stránce zaujmou, další členění do kategorií město, občan, podnikatel a turista je relativně intuitivní a přehledné. Potěší možnost vyhledávání, kalendář akcí, odběr zpráv z informačního kanálu, služba Dotazy, náměty a připomínky i zajímavý nápad s kalendářem s historickými událostmi z regionu k danému datu. Většina modernějších prvků, jako online objednání na přepážku, však zůstala spíše na polovině cesty a příliš možností nenabízí. Obstojné zpracování webu sráží spíše fádnější vizuální stránka a především chudší obsahová nabídka a méně častá aktualizace některých sekcí.
známka: 3JS: Strakonický web žije, to je vidět. Hršel a přehršel informací na hlavní stránce ukazuje, že se o web starají hezky. Tato sympatická vlastnost bohužel dosti strádá provedením. Texty jsou na sebe naházené a prakticky nečitelné, minipísmo přečtou tak lidi do 30 let, odkazy na PDF jsou sice ve státní správě běžné, ale pro člověka zabývajícího se weby je to jako sednout si na neohoblovanou židli. Sympatická je v porovnání s weby ostatních měst i absence úplně zbytečných ITáckých ikonek potvrzujících, že web odpovídá standardům W3C, CSS, čo že web, nebo radnice, nebo možná jenom IT zaměstnanec jsou fanoušky Linuxu a OpenOffice.
Nevím jestli jsem hledal špatně, ale chyběli mi na webu nějaké základní věci, jako třeba otevírací hodiny úřadů.
známka : 4

Klatoviny: Web na mě působí poněkud chaoticky nadměrným množstvím barev. Zdá se, že ve Strakonicích chtějí působit moderně, ale neřekl bych, že se to zatím moc daří.
Pěkná je myšlenka kalendáře připomínající stručně okamžiky z historie města. Ve Strakonicích (podobně jako v Prachaticích) můžeme nahlédnout do tváří představitelů města, netroufnu si tvrdit, zda je to plus, nebo mínus. Pozitivní je dle mého soudu i vydávání a zveřejňování tiskových zpráv nebo novinky z jednotlivých odborů. Anglická verze je spíš kombinací české a anglické, byť základní informace zde cizinec nalezne.
známka: 3


 Strakonice - další z účastníků soutěže. Diapozitiv z roku 1984.


DCH : známka 3 

LT: zelená barva bez přechodu jako background je nuda. Nemožnost prokliku na hlavní stránce (Turistika, Ubytování,... – jen malé tlačítko, pro starší lidi obtížné). SEO – 83 %. Není facebook.
Známka: 2-
 
MV: Web na první pohled působí obsáhlým a pečlivě strukturovaným dojmem, ale toto zdání se při bližším průzkumu ukáže být poněkud zavádějící. Základní členění na čtyři hlavní sekce se zdá být poměrně srozumitelné, ale opak je pravdou. Každá sekce má poměrně odlišnou strukturu, takže se v  celkovém pojetí stránek obtížněji orientuje. Web je relativně informačně bohatý, ale uživatel z toho bude mít užitek pouze za předpokladu, že ví, kde má konkrétní informace hledat. Orientaci ještě více komplikuje častý výskyt rozličných bannerů a odkazů, které vás přesměrují na jiné stránky. Toto se často děje i v případě odkazů, které budí dojem, že jsou součástí struktury webu (např. Kalendář akcí). Celé stránky pak spíše působí jako jakýsi regionální rozcestník. Patrné je především úzké provázání s webem Šumavanet.cz. Pochválit lze zajímavě zpracovanou historii, informace a zajímavosti o regionu či poutavé 3D panoramatické záběry. Velmi citelně schází možnost vyhledávání.
známka: 3-

JS: Sušický web je prakticky stejný jako ten klatovský, jenom o něco přehlednější (věřím že obě města dostaly slevu za stejná střeva prodaná dvakrát :-). Opět web obsahuje velmi kvalitní obsah. Čitelnost je mnohem lepší než u KT webu, nicméně stále ta grafika pokulhává za současnými trendy asi tak o 15 let. A hrozné thumbnaily s prohlížečem straší i tady, začínám si myslet že je to záměr??
známka : 3

Klatoviny: Design stránek je velice podobný jako u Klatov. Jak by ne, když je také jejich tvůrcem šumavanet. Proto se dají stránkám vytknout podobné věci jako těm klatovským (zastaralost apod.). I tak mi ale přijde sušická prezentace o něco „vzdušnější“.
Poněkud překvapující je, že v záhlaví stránek máme přímý odkaz na usnesení zastupitelstva. To bývají dokumenty spíš pro „fajnšmekry“. Ale proč ne.. Jednoznačné plus dávám za povedenou prezentaci kroniky města.
Představení města a jeho pamětihodností mi přijde trochu odbyté, zvlášť když si uvědomím, že město i okolí se rozhodně mají čím pochlubit. Také mi nepřijde úplně vhodné, aby na návštěvníka městských stránek při rozkliknutí odkazu na ubytování vyskočila nabídka penzionů a hotelů. Hádejte od koho. Ano, samozřejmě šumavanet. Pro úplnost je třeba dodat, že je zde uvedeno“komerční reklama na serveru šumavanet.cz“.
Chybí možnost vyhledávání, což není právě uživatelsky přátelské.
známka 3-

 Sušice na historické pohlednici. Pěkné město,které ovšem své přednosti příliš neumí prodat


DCH známka: 4

LT: Při prokliku na podstránky chybí velké tlačítko Home (jen drobným písmem nahoře Titulní stránka), pro někoho tedy matoucí. Grafika zastaralá, chybí větší pohyblivé obrázky na první straně jako upoutávka (oproti Sušici např.), podnikatelská sekce k ničemu (jen soupis odkazů na pár firem, nikde žádný rádce, investiční příležitosti apod.), chybí vlastní rychlé hledání, SEO – 83 %. Chybí facebook.
známka: 3-

MV: Web má velmi podobný design jako stránky Sušice. Opět jsou zde patrné jasně čitelné stopy informačního serveru Šumavanet.cz. Stránky Klatov navíc působí zastaraleji a méně atraktivně. Struktura webu je více přehledná, což je však způsobeno především tím, že je ze všech hodnocených stránek informačně nejchudší. Již hlavní stránka nenabízí kromě krátké sondy do historie a současnosti města a pochlubení titulem Nejlepší město pro podnikání z roku 2009 žádnou nadstavbu. Obdobně informačně skoupé jsou i další sekce webu. Stránky poskytují několik interaktivních služeb, z nichž lze vyzdvihnout poměrně zajímavý výběru 3D panoramatických prohlídek, rezervační systém na vydávání občanských průkazů a pasů či možnost zasílání MMS upozorňujících na nedostatky v čistotě města. Na druhou stranu odkaz „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou – diskusní fórum“ na žádné diskusní fórum neodkazuje. Velmi matoucí je také systém vyhledávání, který uživatele přes Google nasměruje kamsi mimo strukturu webu na často zastaralé odkazy z jakýchsi stránek www.klatovynet.cz.
známka: 4

JS: Vnitřek webu je v pořádku. Technologicky je dělaný dobře. Velkou výhodou je velké množství obsahu a sekcí, informace o historii a památkách. Oceňuji multijazyčnou verzi, kulturní programy a aktuální akce.
Velmi špatně je na tom web po vizuální stránce a uživatelské přívětivosti. Začíná to hlavičkou, která sice snoubí panorama a karafiáty, ale tato koláž působí jako z roku 1984. Celkově chybí webu větší obrázky a přehlednost. Ony bohaté zdroje informací jsou příliš schované, při procházení webem aby se člověk uklikal. Úvodní stránka nenabízí téměř nic. Zde by mělo být nejvíce informací, použité odkazy dovnitř různých sekcí webu. Sekce webu na sebe nenavazují, člověk by neměl vůbec mačkat tlačítko zpět. Pod články nejsou upoutávky na další články a obsah. Naprosto otřesné jsou pak thumbnaily v sekcích ubytování a firmy, které obsahují i prohlížeč.
Fotogalerie je hezky naplněná ale očividně nenavštěvovaná a technologicky retro. Ta by měla být umístěna třeba na Facebooku města, aby byla blíže lidem s možností dostat fotografie dále do světa.
Detail na závěr: Jakmile jsem si jednou vypnul grafiku, už se mi to úplně rozhodilo a negrafická verze mi tam skákala pořád, což celý dojem dost kazí.
známka: 4

Klatoviny: Můj pocit z webu města je dost rozpačitý. Mám pocit, že od té doby co sleduji internetovou prezentaci města (cca rok 2003), nedoznala zásadnějších změn.
Jednoduchost sekce „městský úřad“ může být výhodou - graficky je ale velmi chudá, trochu připomíná nástěnku. Ale alespoň je všechno tak nějak při ruce.
Na druhou stranu tak ovšem není nijak odlišena důležitost jednotlivých sdělení, např. pěkně zpracovaná a podrobná rozvaha o hospodaření, resp. rozpočtu města, je na stejné úrovni jako např. výzva k odtažení vozidla. Postrádám facebookový profil (ostatně jako u většiny hodnocených municipalit). Ať se nám to líbí nebo ne, jedná se o nejrychlejší způsob, jak informovat zájemce o dění ve městě. Pěkně se to ukázalo při známé pseudokauze s ubytovnami, trvalo několik dní než se reakce starosty na objevila (skrytá) na webovkách města. V té době měla (nejen) mládež na facebooku dávno „jasno“. Obecné informace o městě jsou dostačující, stejně jako cizojazyčné verze. Na druhou stranu, podívám-li se např. do záložky “historie Klatov- významná data“ mám skoro chuť se nabídnout, že s tím něco udělám :-). Než tohle, to raději nic.
Mám trochu podezření, že podprůměrné stránky Klatov poměrně dost souvisí s tvůrcem (či tvůrci) jejich designu, kterým je (stejně jako v Sušici) šumavanet. Velice příznačnou informací, která svědčí o tom, jak weboví kreativci z tohoto serveru drží prst na tepu doby, je sdělení na jejich domovské stránce o vítězství v soutěži Zlatý erb v roce 2002 (!!). No páni ! Rozhodující míru odpovědnosti za vzhled stránek a jejich úroveň ovšem samozřejmě nese město, to je bez debat.
Zlepšení webových stránek (potažmo zpravodaje – viz. příště) bych považoval za více než přínosné, zvlášť když větší část místních tiskovin (Klatovský deník, Klatovan nebo Rozhled) jsou v podstatě jen obaly na inzerci. Nechce se mi navíc věřit, že by se v Klatovech nebo v okolí nenašel webdesignér, který ve svém umu nezamrznul na počátku tisíciletí. Zvlášť když vidím, že existují instituce, v níchž má prsty město a jejichž prezentace má slušnou úroveň, např. katakomby.cz.
Bez ohledu na vše dosud napsané, za největší problém stránek považuji absenci kontaktů na zastupitele a dokonce i na neuvolněné radní. Další důležitou věcí, kterou zde postrádám, je diskusní fórum. I když jsem si několikrát ověřil, že komunikace s úředníky klatovské radnice nebo volenými zástupci je bezproblémová, veřejnou platformu pro pokládání dotazů a diskusi by město prostě mít mělo.
známka 3-

 Klatovy na posledním místě. Útěchou budiž fakt, že z hodnocených měst je suverénně nejhezčí :-)

Celkové výsledky (na základě průměru z jednotlivých známek):

1. Domažlice 2,8 
2. Sušice 3,1
3. Strakonice 3,2
4. Prachatice 3,5
5. Klatovy 3,75


Chápu, že obyvatelé hodnocených měst by spíše než perfektní webovky ocenili např. více pracovních příležitostí nebo vyšší příjmy, ale i tak si myslím, že internetová prezence je mimořádně důležitou vizitkou města. Zároveň se jedná o relativně levný a přitom velmi účinný prostředek komunikace mezi městem a jeho občany. Je evidentní, že tento potenciál města českého jihozápadu nevyužívají příliš efektivně.

Příště se zaměříme na weby městských kulturních institucí a radničních zpravodajů..


 Když se vtip moc nevydaří. Screen z klatovských stránek.


3 komentáře:

 1. super,jen tak dál. . .:-)

  OdpovědětSmazat
 2. Bc. Tajanovská na 40 nevypadá ;-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. reprezantata zastupitelů z Prachatic jsem vybíral pečlivě :-)

   Smazat