KATEGORIE

pátek 15. června 2012

Klatovy - nové logo II.

Minule jsem zde přinesl zprávu o vyhlášení soutěže na nový jednotný grafický styl města Klatovy. Počin jistě chvályhodný, stejně jako prezentace návrhů, které postoupily do užšího finále, na stránkách města. Dobré je i  diskusní fórum, na kterém má veřejnost možnost vyjádřit se k soutěži. Rozhodně nutno připomenout, že následující hodnocení jednotlivých návrhů je pohledem laika, který hodnotí design či grafiku čistě intuitivně bez hlubší znalosti nebo orientace v  oboru. Ale stejně  bych si dovolil…
Abych dodal „recenzi“ přece jen nějaký fundovaný hlas, požádal jsem Denisu Bytelovou a Sama z galerie Sam83  o názor k jednotlivým finalistům. Toto hodnocení je k shlédnutí na konci příspěvku.  


K samotné soutěži, resp. jejímu zadání – „předmětem soutěže je návrh jednotného vizuálního stylu, jehož základem bude značka (grafický symbol) a logotyp (slovní označení KLATOVY, variantně MĚSTO KLATOVY), které bude město Klatovy využívat pro propagaci v rámci České republiky i v zahraničí“.

Uzávěrka  soutěže byla 31. května do tohoto data přišlo na město 28 návrhů.
Hodnotící komise, v níž zasedli i dva odborníci z Ústavu umění a designu ZČU, vybrala 5 finálových kousků, ze kterých bude vybrán vítěz. Samozřejmě konečné slovo při hodnocení bude mít Rada města, nicméně v podmínkách soutěže je uvedeno, že výstupy z  výše zmiňovaného diskusního  fóra na stránkách města „budou sloužit jako podpůrné stanovisko“ pro hodnotitele. Vítězi soutěže připadne odměna 25 tisíc Kč  a bude mu nabídnuta přednostně zakázka na vytvoření  grafického  „manuálu“. Ani další v pořadí nepřijdou zkrátka. Druhý dostane 15 tisíc, třetí deset. 

V mém soukromém pořadí návrhů začnu od toho, který považuji ze nejslabší, a tím je dle mého soudu návrh č. 21 Trivia Group. Přijde mi, jako kdyby se tento pokus dostal do finále nějak omylem. Naprosto inertní, nic neříkající  návrh použitelný tak na setkání pionýrů v KLDR v roce 1988. Velmi strohý popis návrhu hemžící se klišé: malebnost, dynamika nebo potenciál.
Alespoň si někdo našel chviličku času a vygooglil si, že máme  v KT pozdně gotickou Černou věž. Pakliže bych se chtěl při tvorbě loga Klatov odpíchnout od nějakého architektonického stylu, gotika by to asi nebyla. V obecné rovině by mi nevadilo, kdyby vyhrál kdokoliv z finálové pětice s jedinou výjimkou a tou je právě pokus Trivia Group s.r.o. Na tuto firmu se mi nepodařilo najít kontakt, tudíž jsem ji nepožádal o svolení uveřejnit její návrh, proto link na stránky města, kde visí její  prezentace.

Jan Kolář - brána do pošumaví? Trochu klišé, ne?
Rozhodně nejznámějším grafikem ve finále je Jan Kolář, který má za sebou například realizaci loga na sčítání lidí, domů a bytů 2011. Úspěšný byl i v soutěžích  vyhlášených Pardubicemi, Olomoucí nebo  Královehradeckým krajem. U Klatov se vydal trochu jiným směrem (spíše ke „sčítání“, alespoň při volbě barev).  Díky Kolářově vysvětlení se sice dozvíme, že stříška s tečkou neoznačuje  plac pro stanování, ale upřímně – bude autor nabízet stejné logo v Sušici, Písku nebo v Prachaticích? Tato města mají také šumavské kopce za humny, žijí v nich lidé a návštěvníky zde asi také rádi vidí. Jako kdyby to celé bylo šité přímo rozžhavenou jehlou. 
 
Jan Kolář II. - vysvětlení. Příliš univerzální. U návrhu  mladé designérky Kláry Zápotocké oceňuji zvolený font, i myšlenka jakési závorky ohraničující nápis je mi sympatická, i když zřejmě by mohl nastat  problém s uzavřením celého konceptu a související nižší variabilitou užití. Sama autorka přiznává, že se jedná o jeden ze dvou návrhů, možná by „koncept A“ byl lepší. Tento si nedokážu představit v kombinaci s dalšími symboly města, především se znakem. Závorky mi totiž připomínají další „erbové pole“, které je typické právě pro znak. 
Samozřejmě si jsem vědom toho, že znak je na jiné, řekněme vyšší úrovni, ale ze zkušenosti vím, že formální i neformální symboly města jsou často blízko u sebe (obrazně i reálně). Možná by ale  toto slečna Zápotocká  vyřešila v případě vítězství v manuálu pro užití.

Klára Zápotocká -základní návrh 

Klára Zápotocká II - kolik tady je vlastně těch bran? 
Bezesporu velmi líbivý je návrh Barbory Kuželové a Jana Baboráka. Je z něj navíc patrné, že autoři věnovali záležitosti pozornost, o čemž svědčí fakt, že pro základ svého loga se nechali inspirovat městskou pečetí ze 13. století. V propozicích k soutěži od města ji rozhodně nenašli. Na druhou stranu výběr věže jako základního symbolu je trochu problematický, vzhledem k tomu, že takovou dominantu mají leckde. Také  proto, že motiv věží již obsahuje  městský znak.
Baborák+ Kuželová - základní návrh
V zaslaném materiálu také Baborák s Kuželovou postupují dále a  už navrhují další modifikace logotypu, pro které zůstává základem „bublinka“, do které umisťují nejrůznější symboly použitelné např. pro sport, kulturu, konkrétní akce apod. Problém by mohl nastat např. s katakombami- bude tam rakvička? Město sice rychle utnulo anketu  kvůli jejímu možnému ovlivnění, ale i z malého vzorku hlasujících bylo patrné, že tento návrh se líbí nejvíce. 

Baborák+ Kuželová II. - rozpracované užití.  

Na první místo řadím  logo z místní reklamní agentury Promotion One.
Kladně hodnotím rozsáhlý popis návrhu, ve kterém autor zdůvodňuje volbu písma, tvaru loga, barev apod. I když by se mohlo zdát, že v logu chybí nějaký výtvarný prvek, je právě jeho jednoduchost a zdánlivá strohost největším plusem. Další pozitivum je velká variabilita použití a přímo se nabízející možnost zkombinování s městským znakem. Autor návrhu připouští možnost, že logo podobné jeho návrhu již některé město používá. Toho si opravdu cením, protože vydávat v dnešní době jakékoli dílo (nejen)   v této oblasti za absolutní originál, by bylo velmi pokrytecké !!! Dílo pana Homolky mi  rozhodně nepřipadá jako „klasické absolutní nic z dílny reklamních brouků pytlíků“, jako autorovi Jiřímu v diskusi na stránkách města, který se naopak rozplývá na „žvejkačkou“  Jana Koláře. Vůbec podobnými „trefnými“  bonmoty se obě diskuse k tématu jenom hemží.
Mít šanci spolurozhodovat o vítězi, jistě bych zohlednil i místní původ návrhu, nejen kvůli podpoře zdejších „kreativních hlav“, ale především kvůli snadnější komunikaci s grafikem, který sedí pár set metrů od radnice. Na druhou stranu, vyhraje-li Promotion One, jistě se vyrojí spekulace o propojení s radnicí či o protekci. Nakonec už  teď se tak děje v diskusi o klatovské soutěži na odborném  serveru font.cz. Dle mých informací se však firma zatím podílela jen na několika marginálních zakázkách pro město.    


Promotion One
V souvislosti se soutěží bych ještě rád připojil několik poznámek. Trochu mě udivilo, že soutěže se nezúčastnily další reklamní agentury nebo firmy z Klatov, které mají jistě  ambice  fušovat do grafiky  (Dragon Press, Babka  a další). Máme tu také pár ambiciózních mladých fotografů (hlavně s Photoshopem jim to jde skvěle!), od nich bych taky čekal, že projeví více aktivity… Kde jinde si udělat reklamu než ve vlastním městě? No nic.

Soutěž na logo velice chválím. O tom, že i poté bude v této oblasti na čem pracovat, svědčí tato příšerná rozlučková tabule. Foto Pavel Voráč.

 Zároveň bych chtěl pochválit město Klatovy za soutěž jako takovou a především za otevření diskusního fóra k tomuto tématu. Doufám, že nezůstane jen u loga, po modernizaci volá i zpravodaj města nebo jeho  webová prezentace. Příště by bylo také možná zajímavé uspořádat výstavku všech návrhů, aby měla veřejnost možnost shlédnout kompletní škálu došlých návrhů. 
Také bude zajímavé sledovat reakce veřejnosti až se probere vlajková loď místní žurnalistiky Klatovský deník, diskuse pod některými články bývají v poslední době zvlášť „výživné“. 
Bohužel se asi nedočkáme ostré velmi nekorektní polemiky, tak jako když si v roce 1912 vyměňoval malíř Josef Čejka s kolegou Ferdinandem Engelmüllerem  prostřednictvím lokálního tisku jedovaté dopisy. Tenkrát se jednalo o soutěž na plakát propagující krásy Klatov a Klatovska, kterou vyhrál Engelmüller.  

Výsledky soutěže by měly být známy okolo 4. července, tak se necháme překvapit, jak komise (posléze Rada) rozhodne, nicméně očekávám vítězství Jana Koláře.
 
Hodnocení Sama a Denisy Bytelové :
5. PROMOTION ONE
Velice konzervativní. Víceméně neutrální, ale problematické v tom, že zmíněné vlastnosti nepůsobí důvěryhodně. Konzervativní tendence současně evokují vysokou míru pokrytectví.
18. Kuželová
Tento návrh nám na první pohled přišel nejsympatičtější. Autoři došli k výsledku střízlivým uvažováním. Přestože barevný základ loga vychází z kombinace jednoduchých tvarů, díky vazbě na původní pečeť vytváří charakteristický znak. Z logomanuálu vyplývá, že je dobře variabilní. Malý problém je u základního loga v umístění bílého tvaru okrouhlice (viz obr.)
21. Trivia
Návrh č.21 je neurčitý a málo intuitivní. Jde o podivnou grafickou manýru bez jasné výpovědi.
24. Kolář
Tento návrh je proveden mechanicky na zakázku. Možná s úvahou, ale slabou a naprosto bez citu. S městem Klatovy tohle logo nemá nic společného. Navíc bych upozornila na čtení KLATVY, místo KLATOVY. To by v budoucnu mohlo sloužit víc než k prezentaci k pobavení.
25. Zápotocká
Zde proběhla čistá úvaha, návrh je dobrý, ale výsledek působí jako 'barok for-ever' až má člověk pocit, že všechno co dělá, zrácí smysl ve stínu baroka.
 
Kompletní informace o soutěži včetně finálových návrhů, podmínek soutěže a diskusního fóra zde.


Děkuji Honzovi, Pavlovi, Denise a Samovi za pomoc při přípravě článku a autorům za svolení užít jejich příspěvky do soutěže na tomto blogu.
 

3 komentáře:

 1. Mě na první pohled nezaujal žádný z finalistů. To, co tady ale píše autor výše uvedeného článku mi přijde jako jasné promo pro nejslabší návrh z Promotion One. Naopak o snaze jednoznačně shodit návrh od Jana Koláře svědčí už ty popisky pod ukázkou návrhů. U všech ostatních návrhů je popiska pod obrázkem víceméně neutrální, ale pod návrhy pana Koláře "klišé" a příliš univerzální" apod. Když už tady autor píše něco o univerzálnosti loga od pana Koláře a že by mohl stejné logo nabízet např. v Sušici nebo Prachaticích, tak mě se zdá, že toto se dá právě říct ze všech finálových návrhů právě o tom rádoby logu z Promotion One. Sice se mi žádné logo nezdá úplně jednoznačné, ale kromě Promotion One všichni finalisti pracovali s nějakou myšlenkou. Návrh od Promotion One by bylo možné aplikovat nejen na jakékoliv město, ale v podstatě na cokoliv. Co si budem povídat, řádek textu v negativním červeném poli je možné vidět na půlce vývěstních štítů v republice. Takže spíš než logo to připomíná označení bistra nebo železářství. Kladně hodnocený rozsáhlý popis je na nic, logo by mělo být jasné na první pohled bez nějakých omáček kolem. Ten plus, že se dá logo dobře kombinovat se znakem je dle mého pohledu taky mimo. Pochopil jsem, že Klatovy, stejně jako jiná města se chtějí vyhnout degradaci erbu, který je navíc konfliktní při reprodukci a že si erb nechají na zvláštní slavností příležitosti, kde nebude použité logo. Co mě pobavilo byl komentář o tom, že je škoda, že se soutěže nezůčasnily, místní "kreativní hlavy", např. "fotografové, kterým to jde z Photoshopem". Tahle věta vysvětluje fakt, že autor článku dannému tématu moc nerozumí. Jednotný vizuální styl obvykle navrhují grafičtí designéři profící a to v programu Ilustrátor a InDesign, Photoshop slouží k úpravě obrázků, což vektorové logo určitě není. Možná kdyby se autor zeptal někoho jiného než jsou galeristi, tak by specifika návrhu loga znal. Jak jsem řekl, žádný z návrhů mi nepřijde absolutní, ale kdybych měl vybrat, asi by byly rozhodující ty reference (rozhodně ne irelevatní údaj o sídle autora). V tomhle bodě asi opravdu jednoznačně vede Jan Kolář, je evidentně jasný profík, takže by se dalo očekávat smysluplnou nápnň celého vizuálního stylu. No uvidíme.

  OdpovědětSmazat
 2. Zdravím Vás, děkuji za komentář. Rád bych k němu připojil pár poznámek.Nevím, jestli je článek promo, ale tento blog není veřejnoprávní médium, čili si rozhodně nedělám ambice být objektivní. Proč také. Rozhodnutí o vítězi má ve své kompetenci hodnotící komise, potažmo Rada a Zastupitelstvo města – opravdu nejsem členem ani jednoho z uvedených „spolků“…
  V obecné rovině, i v článku uvádím, že nebudu nespokojen, když vyhraje jakýkoli návrh (kromě Trivia – ten se mi opravdu nelíbí).
  Uznávám, že logo Promotion One je taktéž řekněme „univerzálně“ použitelné , ovšem autor to přiznává, čehož si cením. Argument, že rozsáhlý popis loga je jen „omáčka kolem“, která je „na nic“ bych možná uznal, kdybyste to o pár řádek dále neshodil tvrzením „asi by byly rozhodující reference“. .To je stejné, ne? Mám vcelku velké zkušenosti se samosprávou (tedy i s užíváním loga, znaku apod.) – vím tedy, že místní příslušnost autora, potažmo snadnější komunikace s ním, je faktorem vcelku důležitým. Nehodnotím jestli je to dobré nebo špatné, ale je to prostě tak.
  Moje rýpnutí směřující na „fotografy kterým to jde s Photoshopem“ nijak neimplikuje , že bych si myslel, že se podobné věci dělají v tomto programu. Trochu jsem se podivil, že se soutěže nezúčastnily některé další klatovské firmy, které dělají grafiku. Opět mi to nepřijde jako důvod pro tvrzení, že tomu nerozumím.
  Ale samozřejmě, máte pravdu, grafice nerozumím. Rád bych ale poznamenal, že se k tomu přiznávám už ve třetí větě příspěvku.
  Čtěte, prosím, pozorněji!
  Také proto jsem oslovil galeristky u kterých jsem si byl jist, že jsou fundované v této oblasti a určitě není náhoda, že se naše hodnocení dost rozcházejí
  Příště ale klidně využiji Vašich „služeb“ - to myslím naprosto vážně.
  Přeji pěkné dny !

  OdpovědětSmazat
 3. také zdravím,

  mrzí mě, že jsem zmeškal soutěž na nové logo Klatov, bohužel se ke mě tato informace nedostala :( málo sleduji asi tento blog...
  tento měsíc jsem zrovna dělal na logu pro SPŠ Klatovy, ale pro město to by byla výzva :) vyrůstal jsem v něm a mám ho prošmejděné křížem krážem...
  škoda moje hloupost tedy spíše nevědomost...
  nicméně logo od Baboráka a Kuželové mi přijde celkem fajn, akorát tam nevidím žádný vztah k městu, ta věž je anonymní a více by se mi hodila třeba k Písku, nevím není tam ta jednoznačnost loga, vycházet ze staré pečetě města mi nepřijde moc šťastné ... ostatní návrhy už mi nepřijdou tak fajn a radši je nebudu komentovat...
  nebude vypsané ještě nějaké druhé kolo pro návrhy? :)
  nebo už je tedy nějaké definitivně schválené? logo od Promotion One?

  jinak samozřejmě případně hodně štěstí s novým logem!

  OdpovědětSmazat