KATEGORIE

čtvrtek 15. března 2012

Sčítání II.

Ve druhém díle článku o sčítání obyvatelstva bych se chtěl více věnovat konkrétním výsledkům sčítání a vývoji počtu obyvatel v samotných Klatovech i v okolních městech či vesnicích. Uvedené hodnoty samozřejmě nejsou zcela kompletní, ale i tak snad poskytnou alespoň určitou představu o početním stavu obyvatelstva i o dalších aspektech souvisejících v minulosti s jeho zjišťováním.

Tabulka 1 - vývoj počtu obyvatel v Klatovech

ROK
POČET OBYVATEL/DOMŮ
ZDROJ
1567
632 domů
Vančura Dějiny Klatov
1598
403 domů

1748
391 domů

1757
358 domů

1789
3906/ 455 domů
Schaller-Topografie českého království
1810
3865 obyvatel

1822
4296/ 520 domů
Šadkova topografie
1830
5500

1839
5457/ 552 domů
Sommer- Klattauer Kreis
1843
5900 / 555 domů
Palackého popis
1850
6000
Podle statistiky k rozdělení krajů
1857
7571 / 619 domů
Orth a Sládek- Topografie a statistka
1862
8284/ 619 domů

1869
8067/ 639 domů
1. oficiální sčítání
1878
8859
místní sčítání
1880
9890/ 639 domů
2. oficiální sčítání
1890
10.811/ 713 domů
3. oficiální sčítání
1899
12.404/ 759 domů
Zakládání nového popisního oddělení městského úřadu
1900
12891/ 768 domů / 2891 rodin
4. oficiální sčítání
1910
14.387/ 812 domů /3097 bytů
5. oficiální sčítání
1915
15.675 / 932 domů
Soupis provedený městským úřadem
1921
13.842/ 916 domů
Oficiální sčítání
1930
14091/ 1120 domů
Oficiální sčítání
1950
15095
Oficiální sčítání
1961
15172

1970
15673 (bez integrovaných obcí)

2012
22162
www.mvcr.cz


Přehled počtu obyvatel/ domů v Klatovech od roku 1567. K prvnímu sčítání domů došlo v 16. století, protože královská konzistoř chtěla efektivněji vybírat daně a jako určující pro jejich vyměření stanovila počet domů ve městě. O tehdejší velikosti a významu Klatov svědčí skutečnost, že mezi venkovskými městy měl více domů pouze Hradec Králové (781 domů) nebo Žatec (701), naopak méně např. Kutná Hora (594), Chrudim (482), Litoměřice (440), Budějovice (430) nebo Plzeň (416). Výrazně menší byla i okolní města – Domažlice (345 domů) nebo Sušice (256).
V souvislosti s výše zmíněnými Domažlicemi je třeba připomenout, že ne vždy bylo toto doslova třetiligové městečko ještě marginálnější než Klatovy, jako je tomu v současnosti. Ačkoli byly Klatovy v letech 1750-1851 dokonce krajským městem, při sčítáních v letech 1822, 1837 a 1850 žilo v chodské metropoli více lidí než v krajském městě, pod jehož správu Domažlice spadaly.     
První sčítání za existence nezávislé ČSR proběhlo v roce 1921 a v Klatovech přineslo tyto základní statistické údaje:   13.842 obyvatel (+ 650 vojáků) z toho: muži 6137 a  ženy 7055. Národnosti: česká 13.444, německá 182, židovská 51, jiná 70, cizozemci  95. Náboženství: římsko-katolické 11.666, českobratrské-evangelické 176, židovské 416, československá církev 468, ostatní 28, bez vyznání 1088.
V pořadí lidnatosti českých měst  (vyjma Prahy) byly v roce 1921 Klatovy třiadvacáté. Více obyvatel měla i města, která jsou dnes výrazně menší nebo již samostatně neexistují – např. Varnsdorf ( 20.328), Trnovany (15.485 - dnes součást Teplic) nebo Podmokly (15.103 - dnes předměstí Děčína). Samozřejmě není náhoda, že uvedená místa leží v Sudetech. Sousedi na tom byli hůře - Domažlice „obsadily“ 48. místo s 7568 obyvateli, Sušice byla až 56. v pořadí českých měst, žilo zde 6997 lidí.    

 Tabulka 2- podrobné výsledky sčítání z roku 1910

Obyvatelé

Vnitřní město
Pražské
předměstí
Říšské
předměstí
Vídeňské
předměstí
Korálkov
Beňovy
Dohromady
Vojsko
Úhrnem
Počet
domů
203
193
211
153
45
15
820
-
820
Počet obytných
stran
864
767
727
549
165
39
3111
-
3111
Úhrn přítomných
obyvatel
3984
3365
3229
2374
663
183
13.798
589
14.387
Mužů
1903
1581
1505
1091
308
87
6485
589
7074
Žen
2071
1784
1724
1283
355
96
7313
-
7313
NÁBOŽENSTVÍ
Římsko-katolické
3644
3326
3100
2303
657
183
13.213
545
13.758
Řecké vyznání
1
-
2
1
-
-
4
19
23
Augsburské vyznání
1
1
7
6
-
-
15
13
28
Helvétské vyznání
10
13
20
7
-
-
50
4
54
Israelitské
vyznání
326
19
85
52
6
-
488
1
489
Bez vyznání
2
6
15
5
-
-
28
-
28
OBCOVACÍ ŘEČ
Česká
3955
3359
3207
2335
661
183
13.700
281
13.981
Německá
19
3
19
30
-
-
71
278
349
Polská
1
-
-
2


3
10
13
Rusínská
-
-
-
1
-
-
1
18
19
nepřítomní
64
63
78
41
6
3
255
-
255
                                                                    ZVÍŘECTVO
Koně
53
47
62
78
6
20
266
565
831
Hovězí
4
353
115
254
56
108
890
-
890
Kozy
6
72
72
43
22
4
219
-
219
Prasata
18
80
48
94
10
23
273
-
273
Ovce
19
-
1
-
-
-
20
-
20
Slepice
417
1156
1140
1233
285
344
4575
-
4575
Husy
7
61
91
78
25
15
277
-
277
Kachny
-
2
25
27
-
11
65
-
65
Jiná drůbež
130
137
127
285
16
76
771
-
771
Úly
25
26
96
126
-
22
295
-
295

Z uvedených podrobných výsledků sčítání jasně vyplývá, že v Klatovech zcela převládal český živel. Němci zde byli zastoupeni hlavně jako členové místní vojenské posádky. Důstojnický sbor mluvil německy takřka bezvýhradně. V roce 1911 se také ještě neprojevil značný odklon od římsko-katolické církve tolik patrný při sčítáních po vzniku ČSR.
Zcela neuvěřitelné je z dnešního pohledu množství zvířat, které místní chovali. Třeba se ale znovu dočkáme renesance chlívků nebo kurníků – potraviny jsou čím dál tím dražší, nedá se ani vyloučit, že mít vlastního čuníka nebo včelstvo bude z nějakého prozatím neznámého důvodu trendy….
Sčítání domácího zvířectva provedené klatovskou obcí o čtvrtstoletí později (1935) už však ukazuje jeho značný úbytek, postupně mizeli především koně (napočteno jen 179 kusů) a to v souvislosti s postupným rozvojem motorismu a to jak mezi civilisty tak u armády. Naopak hovězího dobytka zde bylo stále přes sedm set kusů.

Tabulka 3 – vývoj počtu obyvatel ve vybraných obcích bývalého okresu Klatovy
(údaje bez záruky)1900
1930
1970
2006-2011
Běšiny
1114
830
710
874
Chudenice
1117
1028
704
785
Janovice
1027
1032
1370
2251
Klatovy
12.793
14.071
15.673
22.567
Švihov
1374
1512
1212
1695
Plánice
1946
1618
1042
1689
Kolinec
1209
1080
877
1431
Nýrsko
1844
3230
3416
5121
Železná Ruda
Ves+město
3612
4222
1025
2118
Strážov
1528
--
819
1342
Sušice
8501
7970
8484
11.591

U výsledků sčítání v Klatovech samotných je třeba zohlednit fakt, že zde část sečtených tvořili vojáci místní posádky, v roce 1900 576 mužů a v r. 1930 pak 1000 vojáků.

I přes uvedená čísla nepovažuji téma počtu obyvatelstva za vyčerpané. Někdy v budoucnu bych se rád věnoval dalším aspektům ve vývoji počtu obyvatel regionu. Pochopitelně mám na mysli především masivní úbytek lidí – Němců na Šumavě, kteří byli nuceni opustit své domovy po roce 1945. Přibližně od šedesátých let 19. století začalo národnostní rozdělení českých zemí hrát čím dál větší roli, což souviselo s postupující  emancipací českého národa. Je tedy velice zajímavé studovat např. boje zájmových sdružení Čechů (Národní jednota pošumavská aj.) a Němců (Bőhmerwaldbund), které soupeřily o vliv na národnostně smíšených územích. Tyto spory nabývaly na intenzitě zvlášť v obdobích, kdy docházelo k oficiálním sčítáním, obě strany se navzájem obviňovaly z manipulací a podvodů.        

Žádné komentáře:

Okomentovat