KATEGORIE

středa 22. února 2012

Klatovské úterky

Zajímavým kulturním fenoménem během neveselého období II. světové války byl v Klatovech cyklus komorních koncertů „Klatovské úterky“. Následující vzpomínku sepsal JUDr. Jiří Bílek (1919-2011), jejím publikováním bych chtěl také  připomenout první výročí  jeho úmrtí připadající na dnešek (22.2.).      

Hrozí významnému úseku kulturních dějin Klatov zapomenutí ?


Když 15.března 1939 Němci zřídili ze zbytku českých zemí, který okupovali. tzv. Protektorát Čechy a Morava, uvědomili si Češi, že národ, který si uchová svoji kulturu, nemůže zahynout, a tak došlo k velkému rozkvětu kulturního života u nás. Také v Klatovech založilo město hudební školu /až do té doby obstarávali hudební výchovu mládeže soukromí učitelé hudby/. Prvním ředitelem této školy se stal vynikající pianista Josef Kysela, který se později stal ředitelem konzervatoře v Ostravě. V pedagogickém sboru Městské hudební školy byli výborní instrumentalisté např. J. Svoboda, L. Velkoborský. A. Brabec, M. Schaeurová a další. Škola zahájila činnost v září 1940.

Pozvánka na 29. Klatovský úterek 17.11. 1942. Na programu Beethoven.

Šťastnou shodou okolností působili na klatovském gymnáziu tehdy přírodopisec  RNDr. J. Gotthard a   češtinář Jaroslav Voráč. Ředitel J. Kysela, profesoři Dr. J. Gotthard a  J. Voráč a velký klatovský hudební nadšenec  a výborný hudební amatér MUDr. J Matějček vytvořili výbor, který se ujal pod hlavičkou Městské hudební školy a Orchestrálního sdružení v Klatovech jako pořadatel organizování komorních a literárních večerů pod názvem Klatovské úterky.
Tyto Klatovské úterky se konaly s výjimkou prázdninových měsíců a doby stanného práva pravidelně každých čtrnáct dní. Staré latinské přísloví „Inter arma silent musae“ /mezi zbraněmi múzy mlčí/ se u Klatovských úterků neosvědčilo, protože tyto komorní večery, při nichž býval radniční sál obsazen do posledního místa, dosáhly úctyhodného čísla přes padesát. Protože organizátoři těchto večerů měli mezi českými umělci v Praze i jiných městech řadu známých, vystupovali na těchto večerech přední čeští umělci, k nimž se odvážně přidali také klatovští amatéři. Umělecká úroveň všech večerů byl vysoká.
Když jsem po letech mluvil při zahájení 2. mezinárodního festivalu komorní hudby Václava Jírovce v kostele sv. Vavřince s Lubomírem Kosteckým, profesorem AMU a členem slavného Smetanova kvarteta účinkovali jako Kvartet konzervatoristů na jednom z klatovských komorních večerů a projevil přání, zdali by se nenašel program tohoto jejich vystoupení. Pátral jsem v muzeu i v Základní umělecké škole jako pokračovatelce Městské hudební školy, ale nic jsem nenašel.

Program 30. Klatovského úterku 1.12.1942.
Jako pamětník těchto večerů, který se jich i aktivně zúčastnil, mám obavy, aby tato kulturní činnost v Klatovech v těžkých dobách válečných neupadla v zapomnění, a proto jsem se odhodlal napsat tento článek jako podnět pro klatovské studenty historie nebo hudebníky, aby si zvolili toto historicky nezpracované téma jako předmět své diplomové práce.
Byl by to záslužný čin.

JUDr. Jiří Bílek          

Žádné komentáře:

Okomentovat