KATEGORIE

sobota 12. listopadu 2011

Horor v chudobinci

Šokující informaci o poměrech v chudobinci u sv. Rocha přinesl týdeník Šumavan v listopadu  1884. Tento „ústav“ byl  součástí objektů za barokním kostelíkem (zbořen v únoru  1932) , který se nacházel na místě bývalé  budovy Okresního úřadu. Samotný původní špitál zde vznikl v podstatě současně se založením města-do husitských válek jej spravoval řád křížovníků s červenou hvězdou, poté město. Obsáhlý článek o historii celého areálu lze nalézt ve Sborníku prací z historie a dějin umění 4/ 2006 (Historická společnost Klatovy a Galerie Klatovy Klenová , 2006, ISBN : 80-85628-92-9). Autoři zde v závěru studie  zmiňují i onu informaci Šumavana  z r. 1884.          Z tajností chudobince

Městský chudobinec u sv. Rocha v Klatovech zasluhuje spíše jméno i tělo duchamorny, než-li ústavu lidumilného, jakým vlastně býti má. K výroku tomu opravňuje nás nález, jaký učiněn byl včerejšího dne v tomto „ústavě“ a který snad nemá v dějinách bídy lidské sobě rovného. V jedné světničce přízemní, obývané osmi žebračkami, nalezena byla totiž již po delší době na lůžko nemocí upoutaná stařičká žebračka Vacovská a to ve stavu velice bídném, bez vědomí, na nynější dobu osvícenou  téměř neuvěřitelném. Ubohá nemocná stařena zanechána byla po celou dobu nemoci své bez ošetřování lékařského, bez všeliké posluhy a pomoci, ve veškeré nečistotě, tak že její tělo hníti počalo a červi v počtu četném na něm se objevili. A s touto zaživa hnijící stařenou bydlí v téže světnici ještě sedm žebravých stařen, které, aby z hnijícího  těla vycházející zápach jim příliš nepřekážel, ukryly ubohou družku svou až po krk peřinou. Náš policejní revisor p. Jos. Zuna zvěděv o tom pouhou náhodou. Odebral se do chudobince s městským lékařem dr. J. Polákem  a zjistivše nález učinili potřebná opatření, jimiž snad navždy podobné hrozné tajnosti chudobince budou zamezeny. Úkaz ten svědčí nejen o nedbalé dohlídce ze strany města na ústav ten, nýbrž i o nelidskosti stařen  „ústav“ ten obývajících.   Kaple sv. Rocha - v objektu za kostelem fungoval chudobinec. Od vzniku ČSR  byl kostel modlitebnou čsl. církveDoufejme, že se nedočkáme podobných scén už příští rok, kdy vstoupí v platnost nové  zákony v sociální oblasti.

Žádné komentáře:

Okomentovat